Opšti cilj projekta „Dalji razvoj kapaciteta za planiranje u energetici” jeste da se pruži podrška Republici Srbiji u reformi politika u oblasti energetike i klime na integrisani i unapređen način u skladu sa pravnim tekovinama EU, uz pomoć izrade Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (INECP) za period od 2021. do 2030. godine kako bi se sprovela Strategija Energetske Unije zasnovana na alatima za napredno planiranje u energetici.

Rezultati koje treba ostvariti obuhvataju:  

Rezultat 1: Unapređeni kapaciteti za planiranje u energetici putem daljeg razvoja alata za planiranje u oblasti energetike. 

Rezultat 2: Unapređen regulatorni okvir za energetske politike i poboljšani kapacitet Ministarstva rudarstva i energetike i drugih zainteresovanih strana za usklađivanje sa zahtevima Energetske zajednice i pravnim tekovinama EU u pogledu zajedničkog planiranja u oblasti energetike i klime.

Rezultati projekta „Razvoj kapaciteta za planiranje u energetici” će biti korišćeni kao osnova za projekat „Dalji razvoj kapaciteta za planiranje u energetici”, a naročito Sistem za energetsko planiranje Srbije (SEMS), koji je razvijen da bi se pružila podrška Ministarstvu rudarstva i energetike u daljim aktivnostima za donošenje politika i strateško planiranje u energetici.

Last updated: 8. Decembar 2021. 14:27