EU za strategiju upravljanja otpadom

Cilj

Opšti cilj je pružanje podrške administraciji Srbije za postizanje delotvornog upravljanja EU integracijama i pretpristupnom pomoći kako bi se ubrzale pripreme za članstvo u EU.Svrha projekta je razvoj i unapređenje sistema upravljanja otpadom, kroz upotpunjavanje strateškog i zakonodavnog okvira i planskih dokumenata u ovom sektoru, u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52