EU za sistem zaštite od poplava - Mačva

Sadržaj projekta

Svrha uloge inženjera je da nadgleda izvođača radova „Hitni radovi na rekonstrukciji sistema za zaštitu od poplava - Mačva“, koji su definisani granicama projekta.

Usluga će uključivati nadgledanje radova na gradilištima kako bi se osiguralo da projekat ispunjava zahteve Naručitelja u skladu sa navedenim kriterijumima projektovanja i da se radovi izvode u skladu sa Tehničkim specifikacijama. Inženjer će raditi u skladu sa radnim programom koji mora biti utvrđen od strane Izvođača i koji mora biti odobren od strane Supervizora.

Faze projekta 

Usluge koje Nadzor pruža se mogu podeliti u četiri glavne faze:

 • Početna faza,

 • Faza realizacije projekta,

• Aktivnosti tokom garantnog perioda i

• Aktivnosti nakon garantnog perioda.

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52