Podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama

Vesti iz projekta

Zbog čega sve ovo?

5. Mart 2020.

Zbog čega sve ovo?


Zbog čega sve ovo?Bez vode se ne može – voda je truizam. Kada se kaže „voda“, misli se na život, zdravlje, prirodu i slobodno…

Last updated: 4. Avgust 2020. 16:04