Nadzor i ekološki monitoring nad hidrotehničkim radovima i bagerovanjem na kritičnim sektorima na Dunavu

Ovaj projekat predstavlja deo projekta "Hidrotehnički radovi i bagerovanje na kritičnim sektorima na Dunavu" i zajedno čine celinu.

Projekat se bavi nadzorom nad izvođenjem radova i sprovođenjem ekološkog monitoringa pre, za vreme i nakon izvođenja hidrotehničkih radova.

O čemu se radi?

Potrebno je izvršiti hidrotehničke i bagerske radove na svim kritičnim tačkama duž plovnog toka Dunava u Srbiji. Hidrotehnički radovi se sastoje od:

  • neukorenjenog napera,
  • četiri praga 
  • tri ševrona.

Bagerski radovi će biti izvršeni na 5 kritičnih sektora.

Po završetku ovih radova plovni uslovi na Dunavu će biti u skladu sa nacionalnom politikom, preporukama Dunavske komisije i razvojnim planovima Evropske Unije u oblasti saobraćajnih sistema. Brz, ekološki održiv, pouzdan i bezbedan transport robe i putnika na Dunavu je naš prioritet.

Usluge ACCIONA Ingenieria S.A. koja implementira ovaj program obuhvataju:

  • nadzor i kontrolu radova
  • ekološki monitoring.
Last updated: 18. Jul 2024. 11:52