Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava

Zbog ekstremnih padavina u periodu od 13-16. maja 2014. godine,  došlo je do naglog i značajnog povećanja vodostaja u srednjim i malim rekama zapadne, jugozapadne, centralne i istočne Srbije. Neki od najvećih porasta zabeleženi su u rekama Sava, Kolubara i Velika Morava i njihovim pritokama.  Vodostaji ovih reka nadmašili su i granice vanredne odbrane od poplava i zabeleženi su novi istorijski maksimumi koji su izazvali plavljenja koja se šire preko 80 000 km2 i direktno su pogodili preko 1,6 miliona ljudi. Evakuisano je 32.000 ljudi, a zabeleženo su i 23 žrtve. Poplavljeno je gotovo 2.300 javnih zgrada, 4.500 kilometara puteva, 250 mostova i 90.000 hektara obradivog zemljišta. Poremećeni su elektroenergetski uređaji, dalekovodi i železnički saobraćaj.  Oko 2.000 klizišta došlo je kako u naseljenim, tako i u nenaseljenim područjima.

Delomična šteta nanesena je  u 16.200 pojedinačnih stambenih jedinica, a 485 je u potpunosti uništeno. Poplave su prouzrokovale značajne ekonomske teškoće većem delu stanovništva u Srbiji i neproporcionalno su pogodile siromašne i ugrožene ljude. Svako desetog preduzeća, otprilike 37.000 kompanija u Srbiji pretrepelo je neku vrstu gubitka. Poplave su oko 12.000 hektara useva učinile beskorisnim za poljoprivrednu proizvodnju i prouzrokovale više od 90 miliona evra izgubljenog prihoda od oštećenih kultura. Ukupno se troškovi za katastrofe procenjuju na 1,35 milijardi evra.

Neposredno nakon poplava, Srbija je uspostavila specifičnu međusektorsku instituciju, Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja, i uz pomoć međunarodne zajednice pokrenula veliki program obnove. Akcenat je stavljen na obavljanje operacija čišćenja i pružanje održivih stambenih rešenja stanovnicima poplavljenih područja.

Kao nastavak hitne podrške pružene u okviru IPA 2012, EU je u okviru programa IPA 2014 za obnovu od poplava i sprečavanje poplava izdvojila 62 miliona evra kako bi Srbiji pomogla da okonča napore za oporavak kao odgovor na poplave 2014. godine i ojača upravljanje rizicima od katastrofa i sistema za zaštitu od poplava,  kako bi se smanjio uticaj ekstremnih vremenskih prilika u budućnosti. "Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava" deo je navedenih aktivnosti i odnosi se na izgradnju i dogradnju sistema zaštite od poplava u opštinama Svilajnac, Paraćin i Valjevo, sanaciju oštećenih crpnih stanica na šest lokacija u opštinama  Obrenovac i sanacija mreže odvodnih kanala u opštinama Obrenovac i Surčin. Opštine koje su najviše pogođene poplavama su one koje su obuhvaćene projektom, odnosno one su krajnji korisnici.

Intervencije u okviru ovog projekta prioritetne su od strane institucionalnih korisnika: Javnih vodoprivrednih preduzeća Srbijavode i Beogradvode, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direkcije za vode, Kancelarije za upravljanje javnim investicijama i Ministarstva za evropske integracije. Pored spomenutih institucionalnih korisnika, ciljne skupine su odabrani organi lokalne samouprave, tj. 5 opština / gradova: (Paraćin, Svilajnac, Valjevo, Obrenovac, Surčin).

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52