EU podrška reformama u sektoru voda

Tokom aktivnosti projekta biće analizirani organizacija i poslovanje javnih komunalnih preduzeća, koja se bave pružanjem vodnih usluga i razvijen model za njihovu reorganizaciju i unapređenje poslovanja.

Projekat će raditi i na razvoju i primeni nove tarifne metodologije i uspostavljanju regulatornog sistema kako bi se doprinelo što efikasnijem upravljanju javnim vodosnabdevanjem i sakupljanjem, odvođenjem i prečišćavanjem otpadnih voda.

Sve ove aktivnosti biće realizovane u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine i života građana Republike Srbije, unapređenjem ekoloških standarda u Srbiji u skladu sa standardima i najboljom praksom zemalja članica Evropske unije. 

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41