Mladi i sport

Unapređenjem položaja mladih bave se brojne institucije Evropske unije, koje nastoje da mlade ljude direktno uključe u donošenje odluka na nivou EU. Evropska unija kroz omladinsku politiku podstiče učešće mladih u demokratskom životu; podržava društveni angažman mladih i teži da osigura da svi mladi ljudi na raspolaganju imaju potrebne resurse za aktivno učešće u društvu.EU strategija za mlade predstavlja okvir za saradnju u oblasti omladinske politike…
Pročitaj više o sektoru...

PRIČE IZ SEKTORA

Klikni ovde za još priča

Među nama su se stvorila velika prijateljstva koja će potrajati – ali i neke ljubavi. Ostali smo u kontaktu i nadam se da ćemo se ponovo svi nekad okupiti.

Ivana Romić
Škola Milutin Milanković Beograd

Među nama su se stvorila velika prijateljstva koja će potrajati – ali i neke ljubavi. Ostali smo u kontaktu i nadam se da ćemo se ponovo svi nekad okupiti.

Ivana Romić
Škola Milutin Milanković Beograd
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41