Mladi i sport

Projekata u toku: 0
Završenih projekata od 2016.: 3

O sektoru

Mladi su važni za Evropsku uniju i unapređenjem njihovog položaja bave se brojne institucije, u uskoj saradnji sa preko 15,000 mladih ljudi direktno uključenih u donošenje odluka na nivou EU. Evropska unija kroz omladinsku politiku podstiče učešće mladih u demokratskom životu; podržava društveni angažman mladih i teži da osigura da svi mladi ljudi na raspolaganju imaju potrebne resurse za aktivno učešće u društvu.

EU strategija za mlade predstavlja okvir za saradnju u oblasti omladinske politike za period 2019-2027. Jedanaest evropskih ciljeva za unapređenje položaja mladih odražava stavove evropske omladine i definiše strateške prioritete za sve zemlje članice: mentalno zdravlje i blagostanje mladih, podrška mladima u ruralnim sredinama, kvalitetno zapošljavanje za sve, kvalitetno učenje, povezivanje EU sa mladima, jednakost svih polova, inkluzivno društvo, informisanje i konstruktivni dijalog, prostor za sve i učešće svih, održiva zelena Evropa, omladinske organizacije i evropski programi.

Evropska unija finansijski podržava napore Srbije da unapredi omladinsku politiku u navedenim oblastima kroz projekte namenjene omladinskim organizacijama i relevantnim institucijama, kao što je Ministarstvo omladine i sporta.

Projekti za mlade koje EU finansira doprinose ukupnoj spremnosti instutucija na nacionalnom i lokalnom nivou za inovativni razvoj i aktivno uključivanje mladih, uspostavljanje bolje saradnje među institucijama i sa mladima, kako bi one mogle bolje da odgovore na potrebe mladih, i povećaju obim i kvalitet usluga za mlade. Dodatna podrška je obezbeđena i resornim ministarstvima kako bi se podržalo unapređenje politike zapošljavanja i aktivne inkluzije mladih.

EU za zapošljivost mladih u Srbiji

Projektom „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih“ Evropska unija i Vlada Republike Srbije bespovratno su dodelile 4,1 milion evra za 24 projekta koji se odnose na poboljšanje položaja mladih. Više od 3.500 mladih dobilo je šansu da se aktivnije uključe u tržište rada, da se zaposle, unaprede znanja i veštine, steknu radno iskustvo, preduzetničke veštine, pokrenu svoj posao. Poseban fokus je na mladima koji se teže uključuju na tržište rada, kao što su mladi bez  kvalifikacija ili nedovoljno kvalifikovani, mladi bez zaposlenja i iz posebno osetljivih socijalnih grupa (mladi sa invaliditetom, smetnjama u razvoju, Romi, mladi sa sela itd.), mladi koji se nisu obrazovali ili koji nisu prošli neku obuku ili kurs, mladi koji su korisnici socijalne pomoći ili dugoročno nezaposleni.

Sa preko 830.000 eura EU podrške, kroz projekat WeB4YES (Organizacije civilnog društva zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih) stvorena je nova e-platforma koja će omogućicti mladim nezaposlenim građanima iz zemalja Zapadnog Balkana da se informišu o tržištu rada u svojim i drugim zemljama, dostupnim radnim mestima; da nauče više o koracima u razvoju karijere, dobiju onlajn savetovanje o karijeri i dobiju relevantne informacije o aktivnim merama na tržištu rada za nezaposlenu omladinu, prilike za stažiranje, poslovne inkubatore, subvencije i druge podsticaje za pokretanje preduzeća, posebnih podsticaja za zapošljavanje mladih osobe sa invaliditetom itd. Takođe, 18 malih organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana dobilo je grantove u ukupnom iznosu od 150.000 evra za aktivnosti u borbi protiv nezaposlenosti mladih.

EU je obezbedila preko 1,1 milion evra za razvoj modela učeničkih kompanija, promociju zapošljivosti i preduzetništva mladih, kroz projekat BY LEAP.

„Moja karijera od nule do heroja“ je regionalni projekat, čiji je cilj poboljšanje zapošljivosti omladine u nepovoljnom položaju koja nije u sistemu obrazovanja ili obuke i nije na tržistu rada (NEET). Projekat se prvenstveno fokusira na razvoj prenosivih veština i digitalnih (IT) veština, kao i uvod u preduzetništvo. Istom grupom mladih se bavi i projekat EMPLOYOUTH koji obezbeđuje finansijsku podršku za 50 organizacija mladih za sprovođenje modela zapošljavanja mladih iz NEET kategorije. Evropska unija finansira oba projekta u ukupnoj vrednosti od 2.1 milion eura.

EU za veće učešće mladih u društvu

Sa 750,000 eura EU je podržala inicijativu “Mladi Balkana za Evropu”, koja ima za cilj da osigura da omladinske organizacije sa zapadnog Balkana učestvuju u dizajniranju politika i praćenju procesa evropskih integracija.

Kroz projekat Laboratorije za mlade Zapadnog Balkana koji EU finansira sa 1,5 miliona eura oformiće se dugoročniji strukturirani regionalni dijalog između omladinskih organizacija i državnih uprava usmeren na zajedničko osmišljavanje politika koje će povećati učešće mladih u donošenju odluka, kako bi se poboljšalo celokupno socio-ekonomsko okruženje i mobilnost mladih u ekonomijama zapadnog Balkana.

EU za sticanje novih veština

Evropska inicijativa za Solidarnost i Evropski volonterski servis pružaju mogućnosti mladim ljudima iz Srbije da volontiraju ili rade na projektima u Evropi, steknu nova iskustva i pomognu zajednicama i ljudima širom Evrope. Takođe, organizacije i institucije iz Srbije mogu da dobiju pomoć volontera iz Evrope. Youthpass je alat i sertifikat koji opisuje kompetencije stečene tokom učešća u ovakvim projektima. Učesnicima su stečeno znanje i veštine prepoznati i priznati u celoj Evropi.

EU za mobilnost mladih i razmene

Srbija učestvuje u najvećem evropskom programu za oblast mladih, sporta i obrazovanja- Erazmus+, a od 2019. kao punopravna članica programa. Ukupna sredstva namenjena Erazmus+ programu iznose 14,7 milijardi evra. Uz podršku Evropske unije, mladi, sportisti i studenti iz Srbije ravnopravno sa svojim kolegama iz EU učestvuju u projektima razmena i usavršavanja. Do sada je preko 10.000 mladih iz Srbije dobilo priliku za interkulturalno učenje i razmenu. Paralelno, institucije u Srbiji privukli su preko 4.300 mladih, studenata i nastavnika iz Evrope. Od početka ovog programa, Srbija je vodeća zemlja u regionu po broju odobrenih projekata, sredstava i broju učesnika u projektima mobilnosti.

Razmene mladih pomazu da jedni druge bolje razumemo. Vodeći se time, Evropska unija, uz podršku zemalja članica osnovala je i podržava rad RYCO- regionalne kancelarije za saradnju mladih u regionu zapadnog Balkana. Svake godine, RYCO uz podršku EU raspisuje pozive za podnošenje predloga projekata regionalne razmene mladih. Ukupna sredstva godišnje iznose oko 300.000 evra.

Lista ključnih lokalnih partnera/organizacija

  • Ministarstvo za evropske integracije
  • Ministarstvo finansija
  • Ministarstvo omladine i sporta
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja

Podrška Evropske unije mladima i sportu u Srbiji ogleda se u podsticanju obrazovanja mladih ljudi, njihove mobilnosti i uključenosti u donošenju odluka, kao i razvoju sporta i promociji zdravog života. U okviru programa Erasmus+, preko 7000 srpskih studenata dobilo je stipendije za studiranje u zemljama članicama EU. Takođe, u 2019. godini, Srbija je prvi put aktivno učestvovala u organizaciji Evropske nedelje sporta. 

EU spoznaje važnost obrazovanja i zapošljavanja mladih ljudi koji su noseći stubovi evropske budućnosti. Kroz podršku sportu i sponzorisanje sportskih inicijativa, EU nastoji da izgradi koheziju evropske zajednice, obezbedi veću socijalnu uključenost i promoviše zdrav način života.

Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.  

Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26