Pokrenut Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih

Oko 230.000 mladih ljudi u Srbiji, uzrasta od 15 do 30 godina, pripada “NEET” kategoriji koja označava pojedince koji nisu zaposleni, ne školuju se, niti pohađaju kurseve. Ovaj broj čini 20 odsto ukupnog broja mladih u Srbiji.

Konferencijom “NEETworking – Nacionalni dijalog o kvalitetu podrške NEET mladima” pokrenut je Nacionalni dijalog za donošenje konkretnih mera za rešavanje problema ove a i drugih kategorija mladih,a u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava, Centra za omladinski rad i Fondacije Ana i Vlade Divac. Konferencija je okupila preko 100 učesnika, predstavnika ministarstava i drugih državnih institucija, opština, kancelarija za mlade, centara za socijalni rad, organizacija civilnog društva, mladih, međunarodnih donatora.

Otvarajući konferenciju, ambasador Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji naglasio je da je ovo jedan od gorućih problema u EU i Srbiji jer nezaposlenost mladih vodi riziku od socijalne isključenosti.

„Srbija se suočava sa sličnim problemima kao i druge EU zemlje kad je reč o NEET kategoriji mladih. U Srbiji skoro 20% mladih pripada ovoj grupi. Položaj mladih je još ugroženiji kada uzmemo u obzir one koji su ranjivi po više osnova: mlade žene, mladi sa invaliditetom, mladi bez kvalifikacija, iz ruralnih sredina…“, naglasio je gospodin Fabrici, navodeći da je u EU trenutno najniži procenat NEET mladih za poslednjih deset godina i da iznosi oko 12%. “Budućnost jedne zemlje u mnogome zavisi od njenih mladih ljudi, a mladi danas zavise u mnogome od svih nas. Udružimo snage i resurse da bismo obezedili podršku mladima za svetliju perspektivu u godinama koje dolaze!“, pozvao je ambasador Fabrici.


Gospodin Mirko Janić, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja istakao je da je ovo jedan od najvažnijih prioriteta ovog ministarstva, jer su prema anketama mladi i dalje u najnepovoljnijem položaju na tržištu rada. „Najveći broj „NEET“ mladih je uključen u mere aktivnog traženja posla. Ministarstvo priprema novi strateški okvir politike zapošljavanja za period 2021-2026. godine. Strategija će poseban akcenat staviti na radnu integraciju mladih, ali i inicijative i modele unapređenja zapošljivosti i podsticanja zapošljavanja mladih na nivou zemalja EU. Značajna pažnja biće posvećena i stvaranju uslova za zapošljavanje mladih sa visokim obrazovanjem, a samim tim, i za njihov ostanak u zemlji.“, naglasio je gospodin Janić i pozdravio pokretanje ove inicijative.

Gospođa Irma Lutovac, vođa projekta “EU za aktivno uključivanje mladih” je, predstavljajući modele dobrih praksi u zemljama EU naglasila je da je u Evropskoj uniji zahvaljujući programu Garancija za mlade preko 24 miliona mladih ljudi ušlo na tržište rada, od kojih blizu 5 miliona koji su bili u NEET kategoriji.

Vanja Kalaba, izvršna direktorka Centra za omladinski rad koji je jedan od pokretača ovog procesa, naglašava: „Sredstva uložena u prevenciju su uvek višestruko isplativija nego sredstva potrebna za sanaciju problema nezaposlenosti, isključenosti, odlaska mladih iz zemlje.“

Evropska komisija je nedavno pokrenula Inicijativu za podršku zapošljavanju mladih, vrednu 22 milijarde eura, koja treba da pomogne da nove generacije imaju poslove. Naredni finansijski okvir podrške EU Srbiji, za period 2021-2027, predviđa poseban fokus na unapređenje položaja mladih, uključujući više sredstava prilike za učenje kroz program Erasmus+, i podršku u uvođenju Garancije za mlade, čije uvođenje je već podržavala.

Snimak konferencije možete pogledati na linku, i preuzeti istraživanje “Položaj NEET mladih u Srbiji 2020.”

NEETworking“ platforma za rad na unapređenju zapošljivosti NEET mladih nastaje kroz udruživanje tri projekta podržanih od strane Evropske unije: „My career from zero to hero – osnaživanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za primenu integrisanog modela za zapošljavanje mladih za buduće poslove 4.0 revolucije“ koju sprovodi Centar za omladinski rad, „Naša zajednica, naša budućnost – veća saradnja i zapošljivost mladih“ koju sprovodi Beogradski centar za ljudska prava i „Zapadni Balkan i Turska za zapošljavanje mladih“ koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Zajedničkim radom nekoliko ministarstava Vlade Srbije i organizacija civilnog društva udruženih u NEETworking platformu, a uz podršku Delegacije EU u Srbiji u narednom periodu će se raditi na konkretnim modelima podrške zapošljivosti mladih iz NEET kategorije.  

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52