Trenutna energetska kriza utiče na život građana, naročito na najugroženije porodice, i na ekonomiju, a posebno se odražava na mala i srednja preduzeća, kao i na životnu sredinu. Pošto smo zajedno jači, Evropska unija i Srbija sastavile su ambicioznu mapu puta podržanu značajnom finansijskom podrškom EU. Ona će:

     pomoći ugroženim porodicama i preduzećima da se nose sa energetskom krizom;

     poboljšati energetsku bezbednost i snabdevanje energijom;

‒     pružiti podršku prelasku na zelenu energiju u Srbiji i ispunjenju ciljeva energetske mape puta.

article.title
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41