Subvencije za energetski ugrožena domaćinstva

Umanjenje računa za električnu, toplotnu energiju i gas za građane Srbije delom je subvencionisano i kroz paket podrške EU Srbiji za prevazilaženje energetske krize. Bespovratna sredstva EU donira Srbiji kako bi se najugroženijim porodicama osigurala kontinuirana niža cena energije.

Proverite da li ispunjavate uslove za status energetski ugroženog kupca


Zahvaljujući tome, tokom 2023. godine omogućeno je da više od 190.000 domaćinstava, odnosno oko tri puta više nego do sada, ostvari pravo na olakšice. U praksi, zaštićena domaćinstva sa dva člana, koja sada plaćaju oko 3770 dinara za račune za struju, plaćaće 1721 dinar manje, ili 50 odsto manje, svakog meseca za daljinsko grejanje.

Kako bi građani iskoristili pravo na energetski popust, treba da se prijave lokalnoj samoupravi na teritoriji svog prebivališta, koja donosi odluku o davanju statusa na osnovu Uredbe o energetski ugroženim kupcima. Prijavljivanje u samo nekoliko koraka:

1. Preuzeti zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca (sa sajta Ministarstva, sa sajta jedinica lokalne samouprave ili lično u zgradama jedinica lokalne samouprave).

2. Popuniti zahtev (dokumentacija neophodna za ostvarivanje statusa energetski ugroženog kupca navedena je u obrascu).

3. Predati zahtev u svojoj lokalnoj samoupravi.

U roku od mesec dana dobićete rešenje o statusu. Podnošenje zahteva ne uključuje nikakve troškove za građane, a zahtevi se mogu podnositi tokom čitave godine.


 

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52