Mala i srednja preduzeća

Zaštita malih i srednjih preduzeća od visokih cena električne energije kako bi im se pomoglo da nastave sa radom i proizvodnjom uprkos višim cenama energije.

Bespovratna sredstva EU dodaće se budžetu Srbije kako bi se osiguralo da mala i srednja preduzeća i dalje imaju koristi od stabilne cene energije. Zahvaljujući tome, tokom 2023. godine najmanje isti broj MSP kao i 2022. godine (70.000 preduzeća) imaće koristi od podrške EU, a taj broj može biti povećan do novembra 2023. godine.

U praksi će zaštićena MSP imati koristi od ograničenja cena. Podrška budžetu je održavanje gornje granice cene električne energije bez obzira na fluktuacije na tržištu električne energije. 

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52