Delegacija Evropske unije u Srbiji pokreće kampanju o EU podršci sektoru Radna mesta i ekonomski razvoj – #EUzaBiznis. Kampanja je u skladu sa krovnim sloganom #EUzaTebe.

Cilj kampanje je da se javnost u Srbiji upozna sa podrškom koju EU pruža ekonomskom razvoju Srbije osnaživanjem privatnog sektora, posebno malih i srednjih preduzeća, koja su ključna za postizanje privrednog rasta i otvaranja novih radnih mesta. Tokom kampanje, upoznaćete se sa uspešnim pričama preduzeća podržanih EU sredstvima, kao i sadašnje i buduće mogućnosti za finansiranje u ovoj oblasti.

Više informacija

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41