Nacionalna promotivna kampanja “Uprava po meri svih nas” koju su zajedno pokrenule Delegacija Evropske unije i Vlada Republike Srbije imala je za cilj promociju rezultata reforme javne uprave koja je po meri svih nas.

Evropska unija snažno podržava proces reforme javne uprave u Srbiji. Ta podrška traje neprekidno od 2000. godine sa više od 200 miliona evra uloženih u profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama, ali i u unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

EU je za podršku reformi javne uprave od 2016. godine izdvojila 80 miliona evra od kojih je 70 miliona za direktnu budžetsku podršku, a 10 miliona evra za komplementarnu stručnu podršku. Reforma javne uprave jedan je od istaknutijih primera podrške Evropske unije Srbiji, što se moglo videti i tokom vanredne situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, jer je ta podrška pozitivno uticala na sposobnost uprave da pravovremeno reaguje i prilagodi se novonastaloj situaciji bez većih problema u njenom radu.

article.title
Last updated: 13. Jun 2024. 11:41