Promocija projekta Mobilna trafostanica 35/10

Прва од укупно четири мобилне трафостанице које је Европска унија донирала „Електропривреди Србије“ пуштена је у пробни рад у Крушевцу. Тиме је почела нова фаза пројекта за модернизацију дистрибутивне мреже и оспособљавање дистрибутивног система за брже реаговање у ванредним ситуацијама.

Вредност инвестиције у три мање мобилне трафостанице 35/10 kV, снаге по 8 MVA је око 1,8 милиона евра, а извођач радова је ГАТ из Новог Сада. Мобилне трафостанице ће током пробног рада снабдевати део потрошача Крушевца, Пожаревца и Златибора, а након тога ће бити распоређене у дистрибутивним подручјима Краљево, Ниш и Крагујевац.

Четврта, највећа мобилна трафостаница напонског нивоа 110/35 kV, снаге 20 MVA и укупне вредности 1,4 милиона евра распоређена је у Београду и биће пуштена у пробни рад у ТС Београд 2. Извођач радова је АББ.

Пројекат је од великог значаја за целокупан дистрибутивни систем „Електропривреде Србије“ јер се по први пут постројења са мобилним трансформаторима 110/35 kV и 35/10 kV прикључују на дистрибутивну мрежу у Србији. Успешно је реализована и обука запослених за употребу мобилних трафостаница у хаваријским ситуацијама.

Безбедност опреме мобилних трафостаница је на највишем нивоу и спремне су за рад у специфичним спољашњим условима карактеристичним за ванредне ситуације проузроковане поплавама, обилним падавинама, јаким ветром и пожарима.

Донација Европске уније за овај пројекат део је ИПА II националног програма за Србију који је намењен отклањању последица поплава из 2014. године. Део донације који ће бити искоришћен у дистрибутивном сектору износи девет милиона евра и поред набавке мобилних трафостаница, обухвата и развој система даљинског надзора и управљања у дистрибутивном подручју Краљево, које је било највише погођено током великих поплава. Циљ пројекта је постизање бржег и ефикаснијег одговора у случају поремећаја снабдевања електричном енергијом током временских непогода и природних катастрофа.Last updated: 28. Februar 2020. 13:00