SRBIJA I EU: PARTNERI U PODRŠCI INOVACIJA Facebook Twitter Email Copy Link

Multifunkcionalna rukavica za osobe sa oštećenim vidom, edukativna platforma za decu školskog uzrasta, trake za pasivnu zaštitu od vatre koje su napravljene od recikliranih sirovina i bioloških materijala... samo su neke od inovacija koje će u narednom periodu razvijati preduzeća zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije i Vlade Republike Srbije kroz projekat Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima, vredan 4,5 miliona evra.

Na svečanosti INNOVATION DATE, Fond za inovacionu delatnost je danas predstavio 33 preduzeća kojima je odobreno finansiranje za razvoj inovacija u okviru Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija, u ukupnom iznosu od 4,1 miliona evra. Inovativni projekti za koje je odobreno finansiranje dolaze iz različitih industrijskih oblasti, a najviše iz oblasti softvera i izrade aplikacija, Internet of Thnigs. Većina podržanih posluje u Beogradu, zatim Novom Sadu i Kragujevcu.

Na svečanosti su se obratili ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Nj.E. Sem Fabrici.  

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević ocenio je da je ključ razvoja u obrazovanju, nauci i inovacijama.

On je naveo i da javni poziv Fonda pokazuje da iz godine u godinu postoji sve veće interesovanje za programe podrške razvoju inovacija.

„Ulaganje u nauku, obrazovanje i u inovacije je ulaganje u našu budućnost. Siguran sam da napore i učinak Vlade već prepoznajete. Budžet za inovacije raste od 2017. godine, tako je za 2020. godinu opredeljeno više sredstava kako za Fond za inovacionu delatnost tako i za Fond za nauku“, rekao je ministar.

On je dodao i da srpska privreda stalno pokazuje inovativni potencijal i spremnost da se inovativne ideje pretoče u konkretne proizvode za kojima postoji potražnja na tržištu.

„Mala i srednja preduzeća čine okosnicu svake ekonomije i nosioci su 90 odsto privredne aktivnosti u svakoj državi. Ona predstavljaju ključni faktor ekonomskog rasta i stvaranja novih radnih mesta. Vlada Republike Srbije želi da, uz podršku Fonda za inovacionu delatnost, podstiče rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, kroz implementiranje novih tehnoloških rešenja i kreativnih ideja, tako da one postanu realan proizvod na tržištu. Tu posebno mislimo na oblast veštačke inteligencije, robotike, blokčejna, povezanih uređaja. Na ovaj način, primenom inovacija i digitalizacije u malim i srednjim preduzećima, ali i velikim sistemima, stvara se nova vrednost za srpsku ekonomiju i privredu“, rekao je Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj.

"Programi koje podržava Evopska unija kroz Fond za inovacionu delatnost postaju oslonac srpske ekonomije utemeljene na znanju. Isto to važi i za sektor nauke i istraživanja. Rezultati pred nama su izuzetni: prihodi finansiranih kompanija porasli su sa 6 miliona na 20 miliona evra u šest godina (+ 225%), stvoreno je 480 visokokvalifikovanih radnih mesta, izvoz je povećan za 8,4 miliona evra, podnešeno je više od 33 nacionalne i 25 međunarodnih patentnih prijava. Evropska unija je ponosna što je omogućila ove rezultate,“ rekao je ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Nj.E. Sem Fabrici.

Programi Fonda, od početka podržani sredstvima Evropske unije, nakon svoje pilot faze, zahvaljujući sredstvima iz nacionalnog budžeta obezbeđenim kroz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, postali su stalno dostupni mehanizam podrške Fonda. Kao takvi, oni su stalni oslonac podrške srpskoj privredi zasnovanoj na znanju, kao i naučno-istraživačkom sektoru. Finansijska podrška Evropske unije doprinela je razvoju privatnog i naučno-istraživačkog sektora u Srbiji, a posebno u segmentu trajnog povezivanja akademskog sa privatnim sektorom.

Direktor Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac je istakao: „Mala privreda i akademski sektor u Fondu imaju partnera za razvoj svojih inovacija. Fond pruža finansijsku podršku sa ciljem razvoja inovativosti i konkurentnosti naše privrede. Naravno, jaka potpora od strane Vlade, pre svega Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja i od strane Evropske unije, danas nam je omogućila da javnosti predstavimo nove inovacije, za koje sam siguran da će osvojiti tržišta. Ovom prilikom, čestitam im i želim da budu istrajni i uspešni u daljem radu. Fond će u narednom periodu raditi još intenzivnije, sa većim kapacitetima i, prateći potrebe naših korisnika, novim programima.“