Za zdravu Srbiju – EU obezbeđuje dodatnih 200 zdravstvenih radnika za borbu protiv COVID-19 širom Srbije – duga i uspešna istorija podrške zdravstvenom sektoru

Evropska unija je solidarna sa Srbijom od početka pandemije. Pružanjem podrške u vidu transporta, zaštitne opreme, medicinskog osoblja i finansijske pomoći, kao i kapaciteta za skladištenje i distribuciju vakcina, EU je ključna u borbi protiv Kovida 19 u Srbiji. EU je brzo stavila Srbiji na raspolaganje 93 miliona evra u martu 2020: 15 miliona evra je izdvojeno za nesporednu pomoć, dok je dodatnih 78 miliona evra izdvojeno za srednjeročni ekonomski oporavak.

Transport i zaštitna oprema

Tokom godinu dana od početka kovid krize u Srbiji, EU je organizovala transport 15 teretnih aviona do aerodroma Nikola Tesla, sa ukupno 721 tonom opreme neophodne za borbu protvi virusa. teret se mahom sastojao od opreme i uređaja iz Indije i Kine koje vlada Srbije kupila, odnosno opreme koja je bila dobijena putem donacija, a EU je pokrila troškove transporta ovih letova iznosom od 7,1 milion evra.

Medicinsko osoblje

Zdravstveni sistem Srbije je dobio podršku u vidu 200 medicinskih i nemedicinskih radnika koji su angažovani u 25 zdravstvenih institucija na period od devet meseci. Ovo kvalifikovano osoblje će postojećem osoblju do juna 2021.

Milion i 728 hiljada evra iz fonda IPA II izdvojeno je za angažman 200 profesionalaca koji su raspoređeni u zdravstvene timove, koje čine po jedan lekar, dva medicinska tehničara i jedan administrativni radnik. Mladi i nezaposleni medicinski radnici iz cele Srbije su imali priliku da se prijave za učešće u programu. Svi zaposleni su od EU dobili i uniforme.

Od septembra 2020. do februara 2021, medicinsko osoblje zapsleno u okviru ove aktivnosti je pružilo medicinsku negu za 1.648.844 ljudi. Ukupno 32 potpuno opremljena vozila su isporučena bolnicama i domovima zdravlja u periodu od novembra 2020. do marta 2021, kako bi se prevazišla kriza u zdravstvenom sistemu i kako bi nega bila pružena pacijentima koji boluju od Kovida kao i onima koji nisu zaraženi. Evropska unija je obezbedila Srbiji 252 ambulantna vozila pre pandemije.


Osim troškova transporta, EU je uložila dodatnih 10,55 miliona evra u kupovinu medicinske opreme za Srbiju.

Medicinska oprema

• Zaštitne maske za lice (standardni tip) (800,000), namenjene za zaštitu medicinskog osoblja, koje su isporučene 18. aprila 2020.

• Infracrveni toplomeri (300), bezkontaktni uređaji za merenje temperature tokom globalne krize izazvane kovidom 19. Kontigent je isporučen 17. aprila 2020.

• Stacionarne koncentratore kiseonika (100) u cilju poboljšanja dotoka kiseonika za pacijente i smanjenja morbiditeta povezanog za kovidom 19 odnosno hipoksemijom. Kontigent je isporučen 23. aprila 2020. i dalje raspoređen zdravstvenih ustanovama širom zemlje u skladu sa procenom potreba Ministarstva zdravlja i Svetske zdravstvene organizacije.

• Kontejneri sa nameštajem za trijažu i hitnu medicinsku pomoć (140) kojima je omogućena trijaža pacijenata i sprečavanje pristupa potencijalno zaraženim ljudima u zdravstvene ustanove. Medicinska oprema za kontejnere je takođe isporučena, uključujući krevet za pregled, sto sa dve stolice, bezkontaktni toplomer, manje posude za medicinski i infektivni otpad te kantu za otpatke.

• PCR mašine (2) i reagensi za testove na virus 2019-nCoV (25.000) kojima je omogućeno neposredno dijagnostifikovanje kovida 19 nakon testiranja. Oprema i zalihe su isporučene institutima Batut i Torlak u Beogradu.

• Monitori za intenzivnu negu (ICMs) (50) kao dopuna postojećoj opremi u odeljenjima intenzivne nege kako bi zadovoljile potrebe rastućeg broja pacijenata kojima je potrebna intenzivna nega. Svi uređaji su dalje raspoređeni u zdravstvene institucije širom zemlje u skladu sa procenom potreba vlade Srbije.

• Uređaji za praćenje, ventilaciju i anesteziju (DMVA) (25) za kratkoročnu i dugoročnu respiratornu podšku pacijentima pod anestezijom koji boluju od teške respiratorne opstrukcije, a kojima je neophodna nega tokom kovida 19. Uređaji su raspoređeni ili će biti raspoređeni zdravstvenim ustanovama u Srbiji u skladu sa procenom potreba Ministarstva zdravlja i Svetske zdravstvene organizacije.

• Uređaji za veštačku ventilaciju (respiratori) (50) namenjeni pacijentima koji boluju od akutne respiratorne opstrukcije, a kojima je potrebna posebna nega tokom kovida 19. Svih 50 respiratora je dalje raspoređeno zdravstvenim ustanovama u skladu sa procenom potreba Ministarstva zdravlja i Svetske zdravstvene organizacije.

• EU je nabavila 33 frižidera, 33 zamrzivača i 12 uređaja za duboko smrzavanje kako bi se podržala kampanja vakcinacije – sve stavke su isporučene zdravstvenim ustanovama širom Srbije 22. marta.

• U toku je tender za nabavku 26 mini kombija za distribuciju vakcina između ustanova javnog zdravlja u zemlji, a isporuka se očekuje od kraja juna 2021. • Ukupno 1.000 dispanzera sa dezinficejnsima će biti isporučeno do kraja maja svim školama i vrtićima u Srbiji.

• Poslednje ali ne i najmanje važno, ukupno 32 potpuno opremljena vozila su isporučena bolnicama i domovima zdravlja u periodu od novembra 2020. do marta 2021, kako bi se prevazišla kriza u zdravstvenom sistemu i kako bi nega bila pružena pacijentima koji boluju od kovida kao i onima koji nisu zaraženi.


Podrška vakcinaciji

Pored toga, Evropska unija je Srbiji pomogla sa preko 27 miliona evra za nabavku vakcina od zemalja članica EU kao i dodatnu opremu za vakcinaciju. Srbija takođe može da ostvari prednosti projekta vrednog sedam miliiona evra koji finansira EU a sprovodi SZO, a čiji je cilj da se podrži bezbedna i delotvorna vakcinacija na Zapadnom Balkanu.

Projekat je počeo u februaru i zahvaljujući njemu će biti poboljšana rezilijentnost u pogledu zdravstvenih kriza i pružena podrška za prelazak na održive vidove finansiranja univerzalne zdravstvene nege. Aktivnosti uključuju razvoj i testiranje planova spremnosti za vanredne situacije, obuku zdravstvenih radnika i razvoj sistema za upravljanje informacijama o vakcinaciji.


Podrška Romima i ugroženim grupama

EU pruža pomoć i najugroženijim grupama tokom krize, konkretno Romima:

• Do juna 2020. su za romska naselja u četiri grada u Srbiji (Beograd, Niš, Subotica, Valjevo) isporučeni paketi higijenskih stavki i hrane u vrednosti od 100.000 evra.

• Još 3.600 paketa za Rome i ugroženo stanovništvo, uključujući beskućnike, ukupne vrednosti 170.000 evra, isporučeno je do 2. marta 2021.

• Žene i stari u udaljenim oblastima – 100.000 evra u higijenskim paketima kako bi se pomoglo ugroženima u 50 opština.

• Podrška tranzitnim centrima za migrante: ćebad, šatori, dušeci, jastuci, posteljine, grejalice na gas, stolovi na sklapanje, itd. u vrednosti od 600.000 evra.

Podrška javnom zdravlju pre pandemije

EU je i pre kovida pružala podršku mreži zdravstvene nege: sredstvima Evropske investicione banke u iznosu od 250 miliona evra je podržana rekonstrukcija i izgradnja 20 velikih bolnica širom Srbije, uključujući institut Torlak, koji ima presudan značaj u borbi protiv virusa korona. Osim povoljnih zajmova, Republika Srbija je u proteklih 20 godina dobila 200 miliona evra bespovratne pomoći u od EU. 

Last updated: 14. Oktobar 2021. 11:14