Deca i profesori koji su pobedili predrasude

“Najbolja stvar koja se dogodila našoj školi u poslednje četiri godine je dolazak učenika migranata i njihovo školovanje kod nas“, kaže Jovan Komlenac, školski psiholog u Gimnaziji "Sava Šumanović“ u Šidu.

  "Polovina naših kolega već je imala iskustvo sa izbeglištvom za vreme rata devedesetih tako da smo snažno reagovali i doneli jedinstvenu odluku da učinimo sve što je u našoj moći da tu decu upišemo u školu, da im pružimo kvalitetno obrazovanje. Pružili smo im univerzalno ljudsko pravo - na obrazovanje, ali i ljudski kontakt i toplinu.“ Napore zaposlenih u školi podržale su institucije Srbije, a pre svega EU, kroz prokejat "Škola jaka za svakog đaka“ koji se bavi integracijom đaka iz migrantske i lokalne populacije u školama i nastoji da omogući da pravo na obrazovanje bude dostupno svima. Nastavnici su dobili neophodne obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, a deca priliku za bolji život. Komlenac priznaje da se, vođena stereotipima prema migrantima, lokalna zajednica u početku protivila inkluziji u školama. Ipak, kada je do toga i došlo - situacija se promenila. "Kada su deca došla, sve su nas osvojila. To su bila deca gladna škole i znanja. S druge strane brzo su se povezali sa lokalnim đacima, tako da su svi oni stereotipi i predrasude koje su imali meštani preko noći pali u vodu. Deca su sve pobedila“, s ponosom priča Komlenac. Evropska unija (EU) je najveći donator Republike Srbije u upravljanju migracijama. Od sredine 2015. godine, kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Republike Srbije, EU je donirala više od 130 miliona evra i tako je obezbedila humanitarnu pomoć i zaštitu migranata, a posebno dece, adekvatne uslove smeštaja i života u prihvatnim i centrima za azil, uključujući hranu, zdravstvenu negu i obrazovanje, pomoć lokalnim zajednicama gde su smešteni migranti kako bi se ojačala socijalna kohezija, pomoć Republici Srbiji pri upravljanju granicama i borbi protiv trgovine ljudima, kao i pomoć za izgradnju kapaciteta institucija Republike Srbije koje su uključene u upravljanje migracijama. Takođe, EU je podržala Srbiju sa više od 28 miliona evra da efikasno kontroliše granice i tako doprinese bezbednosti građana Srbije, unapredi bezbednost na graničnim prelazima i spreči kriminalne aktivnosti, i tako omogući brz protok putnika i robe (integrisano upravljanje granicom).

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41