"Dečje srce“ razbija predrasude

Sredina puna razumevanja i ljubavi neophodna je da bi se društveno aktivirali mladi sa posebnim potrebama. Dva uspešna radna centra u kojima se zapošljavaju osobe sa smetnjama u razvoju i mladi, pokrenuta su kroz EU projekat "Korak po korak“, koji je sprovela Humanitarna organizacija "Dečje srce“ u saradnji sa Domom za lica ometena u mentalnom razvoju "Srce u Jabuci“.

Goran Rojević, direktor Humanitarne organizacije Dečje srce, koja već dve decenije godina sprovodi različite aktivnosti sa decom i mladima sa smetnjama u mentalnom razvoju, podseća da je pokrenut radni centar i kafić "Zvuci srca“, gde mladi sa smetnjama u razvoju na najbolji način razbijaju predrasude.

"U okviru radnog centra postoji i radionica u kojoj se štampa na majicama i šoljama. Polaznici prave različite proizvode koji na tržištu imaju vrednost i tako stvaraju preduslove da ova radionica bude samoodrživa“, govori Rojević.

Tako je, recimo, Vuk Rajićević (33) za svega pola godine stekao veštine potrebne za pripremu toplih napitaka, i danas pravi kapućinu, nes, toplu čokoladu, limunade... Tik do njega, Srećko Jović (31) na presi pravi autentične cegere i majice. Kristina Živković, koja radi u ovoj organizaciji već šest godina, objašnjava da je uz pomoć EU opremljen i još jedan radni centar, u Vrčinu, koji je na neki način zaokružio priču. Dok pričamo sa njom, širi se miris lavande.

"Lavandu su sadili naši korisnici zajedno sa korisnicima iz institucije Srce u jabuci, partnerima na projektu. Deca su, takođe, brala tu lavandu i ovde su proizvodi kese u kojima ih sada pakuju i nakon toga se nalazi u radnji“, navodi Kristina.

Projekat je deo grant šeme "Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, vrednosti 4,7 miliona evra, koju finansira EU, a sufinansira Vlada Srbije. U projektne aktivnosti grant šeme je uključeno preko 3.600 lica, veliki broj ima bolje šanse na tržištu rada, 111 lica je zaposleno ili radno angažovano.

Viđeni su odlični primeri saradnje između institucija i organizacija civilnog društva, primeri dobro isplanirane i realizovane podrške krajnjim korisnicima, bilo da je u pitanju aktivacija, motivisanje, mentorska podrška, uključivanje u kvalitetne obuke koje za cilj imaju povećanje zapošljivosti.

Uticaj i konkretni rezultati projekta su prisutni na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasnijom upotrebom finansijske pomoći Evropske unije. 


Last updated: 13. Jun 2024. 11:41