Dete ima pravo na igru i sigurnost, roditelj ima pravo da bude pozitivan

Ne postoje univerzalni saveti i recepti za roditeljstvo – jer svaki je roditelj, baš kao i svako dete, ličnost za sebe. Ali jasno je da je svakom detetu potrebno sigurno i podsticajno okruženje, koje ga razume i podržava; okruženje u kome se oseća spokojno, kome pripada, u kojem može da istražuje, uči i bude uspešno.


Upravo ovakav pristup predstavlja "pozitivno roditeljstvo“ – ponašanje roditelja utemeljeno na najboljim interesima deteta, koje neguje, osnažuje, koje je nenasilno, koje uključuje postavljanje granica kako bi se, prema definiciji Saveta Evrope iz 2006, omogućio potpuni razvoj potencijala svakog deteta.

Dete ima pravo na brigu, sigurnost i vaspitanje koji uvažavaju njegovu individualnost, a roditelji imaju pravo na podršku države u ispunjavanju svoje roditeljske uloge. Kroz projekat "Pozitivno roditeljstvo“ koji finansira Evropska unija, Centar za prava deteta uspeo je da u znatnoj meri unapredi sistem zaštite dece i ostvarivanje prava deteta u Srbiji.

"Delujemo u različitim oblastima: prevenciji i zaštiti dece od nasilja, pravosuđu po meri deteta, zaštiti dece od diskriminacije, i - što je u poslednje vreme posebno aktuelno - ostvarivanje prava deteta na zdravu životnu sredinu“, kaže Jasmina Miković, direktorka Centra za prava deteta, kojem podršku daju donatori poput Evropske unije, Save the Children International, Unicefa...

Integralni deo Centra za prava deteta je Dečji informativno-kulturni servis – Klub DX koji okuplja decu i mlade uzrasta od 12 do 18 godina, i koji je osnovan još 1997. godine. Klub DX je mesto gde deca i mladi mogu da dobiju informacije o svojim pravima na jeziku koji je njima razumljiv, ali i da se uključe u aktivnosti kao što su radionice, tribine, javne akcije, akcije samozastupanja....

Uz podršku voditelja, članovi kluba osmišljavaju i organizuju svoje aktivnosti. Kada završe obuku o pravima deteta, stečena znanja mogu da prenose i svojim vršnjacima. Kroz ovaj klub je, kako kaže Olga Dević, aktivistkinja u oblasti dečijih prava i omladinske politike koja iza sebe ima deset godina iskustva, prošlo više stotina dece iz cele Srbije.

"To su deca koja su članovi i članice učeničkih parlamenata i deca koja su zainteresovana za oblast prava deteta. Znanje koje steknu u klubu DX na temu različitih stavki – od Konvencije o pravima deteta, preko zaštite, do bezbednosti dece - prenose vršnjacima u školama“, kaže Dević.

EU aktivno podržava poštovanje i zaštitu ljudskih prava u Srbiji kroz različite programe – na nacionalnom i na regionalnom nivou. Trenutno je u toku niz projekata koje finansira EU, a koji se sprovode u saradnji sa vlastima Srbije i organizacijama civilnog društva, sa ciljem postizanja poštovanja i pune zaštite osnovnih prava svih građana, bez obzira na godine, rodnu pripadnost, sposobnosti, etničku pripadnost ili seksualnu orijentaciju. 

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41