I igra i učenje i lepši prostor: Vrtići mogu (i moraju) da izgledaju kao "Poletarac”

Na samom početku: dužno poštovanje i ljubav našim bakama i dekama i svim onim divnim tetkama koje obožavaju da čuvaju decu. Ali, činjenica na koju skreću pažnju svi pedagozi i razvojni psiholozi jeste da kvalitetni programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja doprinose razvoju svih potencijala deteta i da imaju važan uticaj na kasniji društveni život.


Srbija, nažalost, još uvek ima jednu od najnižih stopa učešća dece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u poređenju sa zemljama Evropske unije. Prema istraživanju o položaju žena i dece u Srbiji koje je sproveo Republički zavod za statistiku 2019. godine, uz tehničku i finansijsku podršku UNICEF-a, Evropske unije, Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Vlade Republike Srbije, procenat pohađanja predškolskog obrazovanja (36-59 meseci) u ukupnoj populaciji u Srbiji povećan je sa 50% u 2014. godini na 61% u 2019.

Jedan od načina – ako ne i najbolji – da se poboljša ovaj rezultat jesu sistemske reforme predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji. Evropska unija nastavlja da pruža podršku, pre svega u obezbeđivanju moderne opreme za vrtiće, i obuke za vaspitače.

Projekat "SUPER - Podrška reformi sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja u Srbiji", vredan milion evra, obezbedio je da u 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova širom Srbije brojni vaspitači i mentori prođu potrebne obuke, da se u predškolskim ustanovama obezbedi bolja oprema za rad sa decom koja uključuje i video, digitalnu i IT opremu. Kroz projekat je 29 opština razvilo i usvojilo lokalne strategije i akcione planove za planiranje i upravljanje predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem.

EU je do sada podržala opremanje i renoviranje preko 300 škola i 50 predškolskih ustanova širom Srbije. O rezultatima jednog od ovih projekata pričali smo sa zaposlenima predškolske ustanove "Poletarac" iz Alibunara, koja je dobila savremenu IT opremu, moderna sredstva za učenje i igru.

Vaspitači su zadovoljni novim znanjima i veštinama koje su stekli kroz obuke u okviru projekta.

"Ne mogu da odvojim šta je veća dobit za nas i za njih. Da li je to nameštaj, igračke, prijatniji prostor u kojem deca borave... Roditelji dovode svoju decu i ostavljaju ih potpuno sigurni da će njima ovde biti lepo. Igramo se i mi zajedno sa decom. Jače smo se povezali", poručuje Senka Vuković, vaspitač specijalista koja više od trideset godina radi u ovom vrtiću.

Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju itd. Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije.   

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41