Kupus sladak kao šećer... a još se i kreće oko sunca

Slađan Adžić u Institutu za povrtarstvo radi više od deset godina na selekciji kupusa. U Institutu su, kaže, prepoznali interes da kreiraju novu sortu kupusa koja će imati poboljšane osobine u odnosu na standardne sorte.

„Došli smo na ideju da iskoristimo jedan genotip koji ima uspravljenu rozetu. Taj kupus ima lisnu dršku oko petine, koja može da se okreće prema suncu, da prati sunce. Zbog toga veće je iskorišćavanje fotosinteze i tako kupus ima više šećera“, objašnjava Adžić.

Tako je Institut za povrtarstvo kreirao jedinstvenu liniju belog kupusa. On ima veći prinos u odnosu na već prisutne sorte na tržištu, uz poboljšan kvalitet i karakteristike nakon prerade. “Uspeli smo da selektujemo kupus koji ima dvostruko više šećera u odnosu na ostale varijetete što ga čini jako pogodnim za fermentaciju, odnosno kiseljenje, pa tako i za prodaju, kako u Srbiji tako i u zemljama Balkana”, kaže Suzana Pavlović, dr bioloških nauka iz Instituta za povrtarstvo.

“Osim toga, ova sorta donosi veće prihode pri uslovima intenzivne proizvodnje.”

Fond za inovacionu delatnost je podržao Institut za povrtarstvo da zaštiti i komercijalizuje ovu novu sortu. Zahvaljujući Fondu, upostavljena je i saradnja sa kompanijom Syngenta. Glavna tržišta su Srbija, Bugarska i Makedonija, ali se pokazalo da postoji širi tržišni potencijal. 


Last updated: 13. Jun 2024. 11:41