Muzika nade za drugačiji svet

Stara je istina da muzika spaja ljude, ali ona može da bude i mnogo više od toga. Sviranje instrumenata, pevanje, javna izvođenja osnažuju pojedinca, daju mu samopouzdanje i stvaraju osećaj pripadnosti i prihvaćenosti.

Sve ovo posebno je važno za decu iz marginalizovanih grupa našeg društva, kojima su pomoć i samopouzdanje najpotrebniji. Iz ove potrebe, jednako koliko iz ljubavi prema muzici, nastao je projekat MAP Muzika nade.

Inovativni program grupnog učenja muzike u okviru dečijih i omladinskih orkestara i horova, Muzika nade pruža deci prliku da provode kreativno i organizovano vreme mimo ulice, da u bezbednom i inspirativnom okruženju istražuju svoj potencijal.

“U ovom programu dešava se jedan muzički dijalog između dece sa margina društva sa decom koja nisu ispala iz društvenog sistema, i kroz bogatstvo muzike i spontanost muzičkog jezika, ona zajednički pronalaze načine komunikacije za stvaranje jednog drugačijeg sveta”, naglašava Đurđa Papazoglu, izvršna umetnička direktorka programa MAP Muzika nade.

U toku nacionalnog kampa, koji MAP Muzika nade organizuje uz pomoć Delegacije Evropske unije u Srbiji, specijalizovane instrumentalne, pevačke, horske i orkestarske radionice sa decom vode domaći i strani pedagozi. Deo ovog obrazovno–inkluzivnog kampa su i sa posebnom pažnjom kreirane, druge umetničke, ekološke i sportske aktivnosti i igre koje će doprineti boljoj koheziji dece iz različitih krajeva Srbije.

“Deca koja učestvuju u ovom orkestru su deca i različitih nacionalnosti. Njegov je cilj spaja različite kulture i različite jezike. Zato sa njima rade internacionalni umetnici iz Španije, Grčke, Italije...”, dodaje Papazoglu. Orkestri i horovi nade predstavljaju sjajan model inkluzivne zajednice zasnovane na zajedničkom poštovanju, zajedništvu, saradnji i toleranciji, podižući generacije kreativnih lidera koji se oslanjaju na svoje sposobnosti i jedni na druge.

Republika Srbija učestvuje u programu „Kreativna Evropa” od 2014. Desk Kreativna Evropa Srbija čine dve kancelarije: MEDIA desk Srbija, uspostavljen u okviru Filmskog centra Srbije, i Kultura desk Srbija, koji se nalazi u sklopu Ministarstva za kulturu i informisanje.

U okviru Kultura deska, kancelarija u Novom Sadu Antena sprovodi potprogram „Kultura u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”. Od 2016, srpske kompanije i organizacije su povukle preko 3,2 miliona evra kroz različite konkurse potprograma MEDIA. Od 2014, kompanije i organizacije iz Srbije su povukle 5,5 miliona evra kroz različite konkurse u okviru potprograma „Kultura”. 

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41