Prognoza vremena sa Univerziteta u Nišu: Ima razloga za optimizam

Na nadmorskoj visini od 1.550 metara, na Babinom zubu, nalazi se Hidrometeorološka stanica, sa svim pratećim softverima za obradu i tumačenje podataka. A podaci koje šalje stižu, gotovo u istoj sekundi, pravo na monitore i uređaje studenata i profesora sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu, kao i u Republički hidrometeorološki zavod.

Na drugom kraju Srbije, u Beogradu, u Kriminalističko-policijskoj akademiji, uveliko radi softver za simulaciju prirodnih katastrofa, požara, poplava, zemljotresa, ali i saobraćajnih nezgoda. U ovom programu, savremenom i za evropske prilike, studenti uče kako da reaguju u vanrednim situacijama.

Stanicu, te prateće softvere za obradu i tumačenje podataka, kupio je Univerzitet u Nišu, sredstvima Evropske unije u okviru projekta NATRISK, kroz Erazmus+ program. NATRISK je zaslužan i za softver na Kriminalističko-policijskoj akademiji. Da meteorološka stanica pruža sjajnu priliku studentima da steknu znanja koja će im omogućiti da upoznaju i nauče posao i zasnuju radni odnos odmah po završetku studija, svedoči i Milan Gocić, vanredni profesor na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu.

"Projekat nam je doneo mnogo toga, ne samo u pogledu upoznavanja novih ljudi i edukacije naših nastavnika i studenata, već i u pogledu opreme koju smo dobili“, kaže Gocić, i ističe podršku Evropske unije.

"Nadam se da ćemo u budućnosti uspeti da ostvarimo još stranih investicija u naša istraživanja.“ Elefterija Zlatanović, docent na Građevinskom-arhitektonskom fakultetu, potcrtava da je ovaj fakultet veoma aktivan u pogledu međunarodne saradnje, na naučno-istraživačkim projektima.

"Studiranje i bavljenje naukom veliki je izazov, sa jedne strane, ali sa druge strane i veoma lep poziv. Važno je štop ga podržavaju i naša država, i Evropska unija, i brojne druge institucije sa kojima imamo međunarodnu saradnju“, navodi Zlatanović.

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. Organizacije i obrazovne institucije iz Srbije i ove godine mogu da učestvuju u programu koji započinje novi sedmogodišnji ciklus, pošto je Evropska komisija objavila poziv za finansiranje projekata za 2021. godinu. Opšti prioriteti novog sedmogodišnjeg programa su: podrška inkluziji, digitalna transformacija, zaštita životne sredine i borba protiv klimatskih promena i učešće u demokratskom životu. Od 2019. godine, Srbija je programska zemlja u okviru Erazmus+, jedna od šest članica koje nisu istovremeno i deo EU.  Last updated: 13. Jun 2024. 11:41