Zrenjaninska pametna zgrada, primer energetske efikasnosti

Vojvođanska ravnica plodna je ne samo za pšenicu, kukuruz i voće: u njoj uspevaju, sve bogatije, i pametne tehnologije koje objedinjuju energetsku efikasnost i tranziciju ka čistijim i obnovljivim izvorima energije.

 

O tome koliko je energetska efikasnost važna za celu zemlju mnogo zna Branislav Milosav, menadžer Regionalnog centra za energetsku efikasnost Banata - institucije koja je osnovana u februaru 2021, kao jedan od najznačajnijih rezultata projekta Pametna i održiva potrošnja energije, realizovan uz podršku Evropske unije, u okviru Intereg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

Ovaj Centar smešten je u novom objektu u Zrenjaninu, izgrađenom po modelu najboljih praksi u arhitekturi usmerenih na sprečavanje rasipanja energije i korišćenja obnovljivih izvora. On u malom predstavlja pokaznu vežbu kako tehnologija i oprema mogu da se koriste u energetskoj efikasnosti. 

To je, uz realizaciju različitih aktivnosti zasnovanih na principima održive energetske tranzicije i prilagođavanju klimatskim promenama, i osnovni zadatak institucije.

"Projekat su u periodu jun 2019. – mart 2021. realizovali grad Zrenjanin kao vodeći partner, zatim grad Temišvar, Regionalni centar za društveni i ekonomski razvoj Banat i klaster održive energije Rumunije Rosenc sa ciljem da se doprinese postizanju klimatskih i energetskih ciljeva Evropske unije kroz promociju energetske održivosti u lokalnim zajednicama prekograničnog regiona“, objašnjava Branislav Milosav.

"Šteta po životnu sredinu je ekspanzivan fenomen koji ne poznaje državne granice, pa su partneri na ovom projektu uvideli potrebu za saradnjom.“ Da bi jedan projekat bio uspešan, on mora da ima i dobar koncept, ali i pripremu.

"Naše potrebe i ideja pretočene su u kvalitetan predlog projekta, a u okviru IPA programa obezbeđena su sredstva za izgradnju i opremanje, odnosno, osnivanje Regionalnog centra za energetsku efikasnost. Nadamo se da će ovaj Centar u budućnosti predstavljati pravu institucionalnu podršku procesu energetske tranzicije u našem regionu.“

EU je u protekle dve decenije uložila više od 830 miliona evra u sektor energetike. Samo u 2022. podrška EU energetskom sektoru Srbije procenjena je na 100 miliona evra. Diversifikacija izvora energije, sigurnost snabdevanja, energetska efikasnost i dekarbonizacija privrede, u skladu sa Pariskim sporazumom, glavni su ciljevi podrške EU. Podrška Evropske unije realizuje se u saradnji sa Vladom Srbije. EU će nastaviti da podržava Srbiju u usklađivanju sa pravnim tekovinama EU i stvaranju struktura koje će omogućiti dalja ulaganja u dekarbonizaciju energetskog sektora.   

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41