Zelena agenda za Zapadni Balkan usvaja se pre jeseni 2020. godine

Očekuje se da će Zelenu agendu za Zapadni Balkan nadležne vlasti odobriti pre jeseni 2020. To je bio zaključak online konsultacija koje su na regionalnom nivou organizovali Generalni direktorati Evropske komisije (DG), DG NEAR i DG Environment sa predstavnicima Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Ideja ovih konsultacija koje je moderisao Regionalni savet za saradnju (RSS) bila je da Zapadni Balkan ostvari ambicije, obveze i ciljeve sličnih razmera kao i Evropski zeleni dogovor.

Ove konsultacije organizovane su nakon usvajanja nove strategije EU za biodiverzitet 2030. krajem maja. Strategija za biodiverzitet 2030 usvojena je kao jedan od ključnih elemenata Evropskog zelenog dogovora. U oporavku posle pandemije COVID-19, Strategija za biodiverzitet smatra se ključnom tačkom u oživljavanju evropske ekonomije, kako bi EU postala lider koji prirodu stavlja u središte ekonomskog rasta i vodeći primer očuvanja životne sredine na globalnom nivou.

U toku su konsultacije koje će definisati kako će se strategija sprovesti u regionu.


 „Svi programi ekonomskog i društvenog razvoja, koji su presudni za razvoj našeg regiona i njegovog puta ka pridruživanju EU, moraju biti praćeni zaštitom životne sredine i klimatskim promenama. Biološka raznolikost je visoko na listi prioriteta jer ugrožavanje druge vrste čini i nas, ljude, veoma ugroženima. Ovi elementi biološke raznolikosti moraju biti u osnovi svih planova i politika za razvoj i rast “, rekla je Tanja Miščević, zamenik generalnog sekretara Regionalnog saveta za saradnju.


Evropski zeleni dogovor - agenda sa investicijama u vrednosti od tri biliona evra

Evropski zeleni dogovor (EU Green Deal) je nova strategija rasta s ciljem da se do 2050. godine Evropa pretvori u prvi klimatski neutralan kontinent, čime se osigurava nulta emisija gasova sa efektom staklene bašte bez zagađenja. Zeleni dogovor će se sprovoditi kroz regulativu i zakonodavstvo kojima će se postaviti konkretni ciljevi (npr. cilj nulte emisije ugljenika do 2050. godine i smanjenje emisije 50% -55% do 2030. godine u poređenju sa nivoima iz 1990. godine).

Ciljevi su da se EU učini ekonomičnom i konkurentnom ekonomijom koja se fokusira na zaštitu zdravlja ljudi od zagađenja životne sredine, baveći se kvalitetom vazduha i vode, opasnim hemikalijama i industrijskim emisijama. Podržana je značajnim ulaganjem od najmanje bilion evra u narednoj deceniji, najmanje 20 milijardi evra godišnje pomažući kompanijama da postanu svetski lideri u čistim tehnologijama, a ujedno se podstiču gradovi i lokalne vlasti da u svoje planove uključe brigu o biološkoj raznolikosti.

Zelena agenda za Zapadni Balkan, regionalni pristup koji ima za cilj prenošenje Zelenog dogovora na region, takođe će ojačati očuvanje prirode na Zapadnom Balkanu i snažnije uskladiti zemlje sa EU politikom zaštite životne sredine. Akcije usmerene na klimatske promene, uklanjanje onečišćenja, biodiverzitet, podsticanje obnovljive energije i energetsku efikasnost pomoći će da se region učini atraktivnijim za investicije i turizam.

Saznajte više o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan ovde, o Strategiji za biodiverzitet ovde, a ovde pogledajte iscrpnu listu projekata zaštite životne sredine.  *Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova

Last updated: 14. Oktobar 2021. 11:14