EU za bolju životnu sredinu

Radne grupe u okviru EAS3 projekta

Radne grupe u okviru EAS3 projekta


Dana 24. septembra 2019. godine u Republičkom geodetskom zavodu održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu Specifičnog plana implementacije za INSPIRE direktivu (DSIP) u…

Last updated: 6. Maj 2021. 16:32