EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA

Obuka o finansijskim istragama za ASK

Obuka o finansijskim istragama za ASK


Obuka o tehnikama otkrivanja i istrage prevara za predstavnike Agencije za sprečavanje korupcije održana je 14. i 15. septembra 2023. godine. Ova obuka je prva…

Last updated: 22. Septembar 2023. 14:49