EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA

Socio-ekonomsko uključivanje pripadnika nacionalnih manjina

Socio-ekonomsko uključivanje pripadnika nacionalnih manjina


Jedinice lokalne samouprave predstavljaju jedan od najznačajnijih aspekata u sprovođenju manjinskih osetljivih politika jer se, kako je istaknuto na obuci posvećenoj socio-ekonomskom uključivanju pripadnika nacionalnih…

Pristup pravdi za sve – besplatna pravna pomoć

Pristup pravdi za sve – besplatna pravna pomoć


Omogućen pristup pravdi svih kategorija društva, posebno najranjivijih populacija, predstavlja jedno od osnovnih merila stepena inkluzivnosti i demokratičnosti društava jednakih šansi za sve i smatra…

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41