EU za reformu obrazovanja u Srbiji - jačanje veza sa zapošljavanjem i socijalnom inkluzijom

Aktivnosti projekta

Aktivnostima projekta procenjivaće se usaglašenost reforme na osnovu analize ostvarenosti glavnih pokazatelja (u skladu sa Opštim i posebnim uslovima za oslobađanje fiksnih i varijabilnih tranši, kako je utvrđeno u Aneksu 1a Sporazuma o finansiranju za „Ugovor o reformi sektora obrazovanja u Srbiji - jačanje veza sa zapošljavanjem i socijalnom inkluzijom“) i da će se preporuke Delegaciji EU u Republici Srbiji za isplatu iznosa fiksne i promenljive tranše u budžet Republike Srbije.

Projekat će, takođe, obezbediti analizu finansijske podrške Republici Srbiji kroz projekte iz programa pretpristupne pomoći (IPA I i IPA II) u oblasti obrazovanja i doprineće budućem programiranju IPA pomoći; nacrt Strategije komunikacije za sektor obrazovanja i predloge promotivnog materijala čiji je cilj povećanje vidljivosti podrške EU obrazovnom sektoru u Srbiji.

Last updated: 24. Maj 2022. 11:58