EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030

Projekat Podrška EU za reformu obrazovanja u Srbiji - REdiS 2030

Prepoznajući važnost obrazovanja za rešavanje društvenih i ekonomskih izazova, Evropska unija pruža podršku Srbiji u sprovođenju reforme obrazovanja.

Projekat REdiS 2030 deo je Ugovora o reformi sektora obrazovanja, kojim se podržava pružanje kvalitetnih obrazovnih mogućnosti, u skladu sa potrebama tržišta rada.

Aktivnosti projekta

  • Jačanje kapaciteta krovnih obrazovnih ustanova, sa ciljem bolje koordinacije, saradnje i primene sektorskog pristupa,
  • Kreiranje javnih politika na osnovu podataka, efikasnije praćenje i izveštavanje o sistemu obrazovanja, i podršku izradi novog strateškog okvira za razvoj obrazovanja do 2030. godine,
  • Mehanizme za osiguranje kvaliteta na svim nivoima obrazovanja,
  • Unapređenje informisanosti građana o toku reforme obrazovanja, 
  • Uspostavljanje dijaloga o obrazovnim politikama sa svim relevantnim akterima.


Last updated: 18. Jul 2024. 11:52