Inkluzivno obrazovanje za svako dete

Kontekst:

Uprkos napretku u implementiranju inkluzivnog obrazovanja i visokoj ukupnoj stopi učešća ugrožene dece u obrazovanju postoji rizik da mnoga decu budu isključena. Deca sa invaliditetom, deca romske nacionalnosti, kao i deca iz siromašnih domaćinstava i ruralnih područja, ređe imaju mogućnost za uključivanje u redovno kvalitetno obrazovanje od druge dece u Srbiji. Iako se broj dece sa smetnjama u razvoju u specijalnim školama smanjio, a broj dece koja se obrazuju na osnovu individualnih obrazovnih planova u redovnim školama povećao tokom poslednje decenije podrška u ovoj oblasti nije stigla do sve dece kojoj je potrebna: samo se 2% dece obrazuje na osnovu IOP-a, dok se procenjuje da će za 12% dece verovatno biti potrebna dodatna podrška (MPNTR, 2020). Sa kontinuiranim delimičnim zatvaranjem škola, kao i primenom hibridnog modela nastave (delom onlajn i delom pohađanjem nastave u učionicama) tokom zimskog polugođa 2020/2021, povećanje rizika od daljih negativnih uticaja na decu sa smetnjama u razvoju i decu iz drugih osetljivih grupa se nastavlja. Takođe, to može rezultirati kontinuiranim gubitcima u učenju koji potencijalno dovode do povećanog isključivanja iz obrazovanja.

Cilj:

Projekat Unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška ima cilj da unapredi jednak pristup i kvalitet preduniverzitetskog obrazovanja za decu iz osetljivih grupa. Projekat se fokusira na povećanje broja dece sa smetnjama u razvoju koja su upisana u redovni sistem obrazovanja I istovremeno smanjenje broja dece sa smetnjama u razvoju koja se obrazuju u specijalnim obrazovnim ustanovama. Ovo će se postići poboljšanjem kvaliteta učenja i povećanjem resursa i dodatne podrške deci i nastavnicima u redovnim školama kroz izgradnju povoljnog, podsticajnog i podržavajućeg okruženja za učenje. Intervencije, kako u redovnim, tako i u specijalnim školama, biće usmerene na izgradnju kapaciteta nastavnika i stručnih saradnika. Biće unapređeni i kapaciteti lokalnih zajednica i interesornih komisija da pružaju dobro osmišljenu, odgovarajuću i po meri deteta osmisljenu dodatnu podršku za svako dete kone je potrebna dodatna podrška. Očekuje se da će projekat direktno uticati na dalji razvoj i jačanje institucionalnog, zakonskog i strateškog okvira za sprovođenje, praćenje i koordinaciju inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, što će koristiti svim obrazovnim institucijama i deci tokom preduniverzitetskog obrazovanja. Kroz intervenciju će se sprovesti višeslojni pristup za ubrzanje napretka u oblasti inkluzivnog obrazovanja sa sveobuhvatnim ciljem da se obezbedi jednak pristup obrazovanju za svu decu, uključujući i decu sa smetnjama u razvoju. Očekuje se da će oko 10% škola i više od 5.000 stručnjaka imati koristi od projektnih aktivnosti za jačanje kapaciteta i pružanje novih usluga podrške, što će direktno uticati na obrazovanje većine dece, posebno one kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju. 

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41