ISPIT ZRELOSTI ZA UČENIKE I OBRAZOVNI SISTEM

Uvodna konferencija Projekta državne mature, održana u Beogradu 29. marta 2019. godine, okupila je oko 150 predstavnika obrazovne zajednice. Kroz uvodna izlaganja, panel raspravu i rad u radnim grupama razmatrali su pitanja organizacije državne mature, pripreme učenika i nastavnika, saradnju sa univerzitetima i kako će projekat podržati ove procese. 

Otvarajući konferenciju ministar prosvete, Mladen Šarčević, naglasio je da zbog značaja mature svi delovi sistema moraju da rade u sinergiji.

- Državna matura će omogućiti eksternu ocenu i proveru kvaliteta rada obrazovnog sistema, ali će i omogućiti mladima kvalitetniji ulazak na univerzitet. Da bi sve bilo zaokruženo maturu treba da prate promene i u drugim oblastima – licence direktora, obuke nastavnika, digitalizacija. Ono što je važno kada je reč o maturi, to je da ne moramo birati ni jedan poznati model, već napraviti svoj u koji će biti uključeni elementi nacionalnih jezika i kultura, sve ono što su osobenosti Srbije – istakao je ministar Šarčević. 

U modernizaciji obrazovnog sistema, koja je prioritet i u Evropskoj uniji, stvaranje kredibilnog sistema ispita je najveći izazov i najvažniji cilj, ukazao je Ingve Engstrom, šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji.

- Misija evropskih obrazovnih institucija menja se ka obrazovanju koje učenicima omogućava da budu uspešni u kompleksnom svetu u kome se dešavaju brze tehnološke, kulturne, ekonomske i demografske promene. Državna matura je važna jer kroz fokusiranje na ishode  i kroz obezbeđivanje pouzdanosti i kvaliteta provere znanja vodi ka kvalitetnijem obrazovnom sistemu. Zadobiti i sačuvati poverenje svih učesnika u tom procesu predstavlja najveći izazov – zaključio je Ingve Engstrom.

Državnu ili, kako se nekada zvala, veliku maturu, polagaće svi srednjoškolci u Srbiji na kraju četvorogodišnjeg obrazovanja: gimnazijalci će polagati opštu maturu, učenici umetničkih škola – umetničku maturu, a đaci stručnih škola – stručnu maturu; učenici koji se školuju za trogodišnje obrazovne profile polagaće završni ispit. 

Prema Konceptu završnih ispita pripremljenom 2017. godine i slovu zakona, državna matura kojom se proveravaju standardi postignuća učenika, ishodi i kompetencije, zameniće prijemne ispite za upis na fakultet. Fakulteti će, međutim, zadržati pravo da organizuju dodatne ispite za proveru posebnih talenata i sposobnosti kandidata, ukoliko budu smatrali da je to neophodno.

Ključna odlika nove, državne mature je da će omogućiti primenu istih standarda i kriterijuma ocenjivanja za sve đake u okviru jednog obrazovnog profila. Time će doprineti većoj pravičnosti sistema i omogućiti jedinstvenu i objektivnu procenu ostvarenosti ishoda obrazovanja, i tako obezbediti informacije neophodne za dalje unapređivanje kvaliteta obrazovanja.

U panel diskusiji u kojoj su učestvovali predstavnici svih relevantnih institucija istaknute su najvažnije dileme i izazovi, ali i spremnost svih institucija za aktivan doprinos pripremama za državnu maturu. Panel je zaključen ocenom da će u narednom periodu biti mnogo otvorenih pitanja za koja neće biti instant rešenja. Put ka državnoj maturi je naporan i izazovan, a cilj koji je postavljen – unapređen kvalitet obrazovanja – postiže se samo višegodišnjim predanim radom. 

Tri radne grupe organizovane u okviru konferencije, u nastavku su donele niz sugestija i otvorenih pitanja i ukazale na značaj informisanosti i obuka svih učesnika u procesu, jer će tako biti omogućeno bolje razumevanje, prihvatanje i podrška državnoj maturi.

I rad Projekta državne mature koncipiran je na ovim principima, pa će u narednom periodu biti realizovane brojne pripremne aktivnosti: definisan organizacioni model za pripremu i polaganje ispita, usklađeni zakonski i institucionalni okviri, pripremljeni neophodni instrumenti i priručnici, realizovane obuke za nastavno i administrativno osoblje u prosveti, organizovana dva probna testiranja.

Poseban segment Projekta posvećen je pripremi visokoškolskih ustanova za novi način upisa studenata - podrška će biti obezbeđena za definisanje kriterijuma za upis i prilagođavanje instrumenata, alata i procedura upisa, kao i za obuke usmerene na bolje razumevanje novog sistema. Najzad, u okviru aktivnosti Projekta, posebna pažnja je posvećena informisanju javnosti – sve informacije o novoj maturi biće dostupne na specijalizovanom portalu, a sa đacima, roditeljima i nastavnicima komuniciraće se i putem društvenih mreža i različitih događaja.

Last updated: 8. Decembar 2021. 14:27