Jačanje transparentnosti rada Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije

U Beogradu je organizovana medijska obuka o strateškoj komunikaciji u odnosima sa javnošću i medijima za portparole i medijske koordinatore Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije Viših sudova, Viših javnih tužilaštava i Apelacionih sudova.

Cilj seminara bio je da se razgovara o praktičnim pitanjima vezanim za primenu Smernica za unapređenje komunikacije sa medijima i javnošću Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, kao i da se razmotre pitanja od značaja za rad portparola i koordinatora za medije kroz studije slučaja i aktivno učešće u medijskim radionicama.

Predavači na seminaru bili su sudija gospođa Elen Best, bivša portparolka Okružnog suda u Bremenu i član Nadzornog odbora Radija Bremen i gospodin Andreas Nojman, novinar i konsultant.

Aktivnosti su sprovedene u okviru "Podrške jačanju vladavine prava u Srbiji", koju zajednički finansiraju EU i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) - EU za borbu protiv korupcije i za osnovna prava – a sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ). 

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52