Kampanja vakcinacije protiv besnila

Kampanja oralne imunizacije protiv besnila crvenih lisica (vulpes vulpes) i ostalih divljih mesoždera sprovedena je u Srbiji od 12. decembra 2019. do 11. januara 2020. godine. 

Ukupno 1.671.000  mamaca vakcine u četiri serije rasejano je vazdušnom distribucijom sa četiri aerodroma: Smederevo, Ponikve, Bor i Zrenjanin.

Last updated: 18. Septembar 2020. 16:28