Koraci do boljih uslova života u podstandardnim romskim naseljima

Prvi modul, od ukupno tri koji čine sveobuhvatnu obuku posvećenu temi unapređenja uslova života u podstandardnim romskim naseljima, organizovan je 10. novembra 2021. godine za članove mobilnih timova, koordinatore za romska pitanja, zaposlene u odeljenjima za urbanizam, lokalni ekonomski razvoj, društvene delatnosti, kao i zaposlene u drugim odeljenjima uprave iz 35 lokalnih samouprava u kojima je projekat sprovodio aktivnosti.

Prva modul obuke, kojem je prisustvovalo 29 učesnika, bavio se temama kao što su početna procena stanja planske dokumentacije i infrastrukture, uključivanje podstandardnih romskih naselja u nacionalnu GIS bazu naselja, identifikacija i priprema urbanističke dokumentacije koja je potrebna za dalje unapređenje stambene i komunalne infrastrukture. Posebna vrednost radionice ogledala se u prenošenju iskustva projektnog tima koje je nastalo kroz pružanje direktne podrške gradovima i opštinama na pomenute teme, a predstavnici pojedinih lokalnih samouprava koje su učestvovale u projektu predstavili su tokom obuke konkretne primere iz prakse i izneli svoja iskustva. Na taj način su učesnici radionice mogli da se upoznaju sa poteškoćama sa kojima su se njihove kolege sretale, i tako steknu znanja i veštine koje će im pomoći da se sa izazovima koji budu pred njima lakše suoče.

Naredna dva modula obuke biće organizovana 18. i 25. novembra 2021. godine, na kojima će učesnici uz podršku eksperata, proći kroz preciziranje projektnih zadataka, izradu tehničke dokumentacije za komunalnu infrastrukturu, a nova znanja steći će i u oblastima stanovanja u kontekstu odabira najboljeg modela stanovanja i zadovoljenja potreba korisnika, procene socio-ekonomskih potreba stanovnika podstandardnih naselja. Pored toga, tema obuke biće i unapređenje lokalnih mehanizama za pružanje podrške u poboljšanju uslova života, položaja i inkluzije Romkinja i Roma. 

Last updated: 8. Decembar 2021. 14:27