Obuka za GIS bazu podataka podstandarnih romskih naselja

U periodu od 25. septembra do 4. novembra 2021. godine, za predstavnike Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture održan je prvi ciklus radionica, čiji je cilj bio unapređenje kapaciteta zaposlenih u ovom ministarstvu u pogledu korišćenja Geografskog informacionog sistema (GIS) za monitoring stanja u podstandardnim romskim naseljima u Srbiji. Radionice su pripremljene u skladu sa prethodno urađenom analizom kapaciteta zaposlenih u ministarstvu za korišćenje ovog alata.

GIS baza podataka omogućava nadležnom Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture praćenje ključnih pokazatelja stanja u podstandardnim naseljima, jednostavno pretraživanje i analizu podataka o uslovima života u ovim naseljima, u cilju donošenja odgovarajućih strateških odluka i kreiranja strategija za unapređenje uslova života romske zajednice na nacionalnom i lokalnom nivou.

U GIS bazi podataka nalazi se tačna lokacija svakog podstandardnog romskog naselja na orto foto snimku sa iscrtanim okvirnim granicama, kao i podaci o okvirnom broju stambenih objekata i stanovnika u naselju, starosti naselja, položaju, materijalima od kojih su izgrađeni objekti, statusu infrastrukturnih mreža u naselju (vodovod, kanalizacija, elektro mreža, javna rasveta, ulična mreža, grejanje), planskoj dokumentaciji i stepenu legalizacije objekata u naselju.

Prolazeći kroz karakteristike GIS baze, njene geografske i kartografske osnove, registarske podatke, načine prikupljanja i integrisanja podataka korišćenjem GIS tehnologije, učesnici obuke su pored teorijske osnove dodatno kroz praktične vežbe imali priliku da se upoznaju sa sadržajima i funkcionalnostima ove baze.

Naredni ciklus radionica se održava u drugoj polovini novembra 2021. 

Last updated: 23. Maj 2022. 03:52