Održan završni događaj projekta "EU za bolju životnu sredinu"

Završni događaj projekta "EU za bolju životnu sredinu" održan je 23. decembra 2021. godine, u periodu nakon otvaranja Klastera 4 u pregovorima Srbije o pristupanju EU 14. decembra 2021. godine. Klaster 4 o Zelenoj agendi i održivoj povezanosti obuhvata četiri pregovaračka poglavlja, među kojima je i Poglavlje 27 o životnoj sredini i klimatskim promenama kojem pripadaju i rezultati ovog projekta. Zajedno sa pregledom rezultata projekta završni događaj bio je prilika da se predstavi i otvaranje Poglavlja 27.

"EU za bolju životnu sredinu" pružio je podršku Ministarstvu zaštite životne sredine u periodu od januara 2019. do decembra 2021. godine u u pripremi strateških, programskih i planskih dokumenata, potrebnih za sprovođenje sektorske politike u oblasti zaštite ambijentalnog vazduha i ključnih direktiva iz te oblasti, za sprovođenje evropskih propisa o hemikalijama i biocidima, kao i za uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka o životnoj sredini.

Najvažniji projektni rezultati uključivali su: Izveštaj o statusu aproksimacije; Specifične planove implementacije (DSIPs) u sledećim oblastima zakonodavstva zaštite životne sredine: horizontalni (INSPIRE Direktiva), vazduh i hemikalije (REACH i BPR Direktive). Rezultati projekta takođe su uključivali Nacrt Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom kojeg je ukratko predstavila pomoćnica ministra Aleksandra Imširagić Đurić, kao i ažuriranje Višegodišnjeg investicionog i finansijskog plana kojeg je predstavila pomoćnica ministra Sandra Dokić, iz Ministarstva zaštite životne sredine.

"Imali smo otvoren proces konsultacija od samog početka jer ova tema to zaslužuje. Radili smo na razvoju prioritetnog Programa koji je važan za sve nas: za zdravlje, kvalitet vazduha i kvalitet životne sredine", rekla je pomoćnica ministra Aleksandra Imširagić Đurić.

Nacrt Programa je otišao dalje u proceduru, upućen je drugim ministarstvima, nakon čega će uslediti ključni koraci - usvajanje od strane Vlade Srbije i dalja implementacija Programa zaštite vazduha Republike Srbije za period od 2022. do 2030. godine sa Akcionim planom.

 "Projekat je dao izuzetno značajne rezultate, posebno zato što je projekat doneo konačne rezultate u trenutku kada su otvoreni Klaster 4 i Poglavlje 27. Iako je Srbija u ovom Poglavlju 2020. godine podnela pregovaračku poziciju, EU je u međuvremenu izdala nove Direktive koje podrazumevaju usklađivanje i ažuriranje pregovaračke pozicije. To takođe predstavlja značaj ovog projekta, koji je izradio Specifične planove implementacije koji predstavljaju deo pregovaračke pozicije i sadrže argumente za prelazne periode", objasnila je pomoćnica ministra Sandra Dokić. Višegodišnji investicioni i finansijski plan (MIFP) takođe je deo pregovaračke pozicije koja predstavlja troškove i izvore finansiranja, na osnovu kojih se dalje definišu projekti i prijavljuju za IPA fondove, donatorsku zajednicu i razvojne banke. Na osnovu ovog značajnog dokumenta odlučuje se i koji projekti mogu da se finansiraju iz nacionalnog budžeta. Do sada je postojao MIFP 1 koji je pokrivao upravljanje vodom i otpadom, a kroz MIFP 2 ovaj projekat je omogućio pregled sredstava potrebnih za kvalitet vazduha, hemikalije i INSPIRE Direktivu.

Direktor projekta Stevan Pechitch predstavio je sve rezultate projekta istaknuvši: "DSIPs/RSIPs služe kao smernice za nesmetano i isplativo sprovođenje mera u skladu sa zahtevima Direktiva EU, a Program za zaštitu vazduha je dugoročni strateški dokument koji se utvrđuje kao instrument nacionalne politike i planiranja u oblasti kvaliteta vazduha". Direktor projekta Stevan Pechitch naglasio  je da je učešćem i vlasništvom  nad ishodima projekta osigurana podrška i aktivno angažovanje zainteresovanih strana, šta je veoma dobra osnova za pregovore u okviru Poglavlja 27.


Last updated: 29. Septembar 2022. 01:26