ODRŽANO PRVO PILOTIRANJE DRŽAVNE MATURE

Prvo pilotiranje državne mature obavljeno je u poslednjoj nedelji oktobra i završeno ocenjivanjem testova u prvoj nedelji novembra 2020. godine 

U prvom pilotiranju državne mature učestvovalo je oko 4500 učenika III razreda iz 101 srednje škole. Iz svake škole odabrana su po dva odeljenja, odnosno po 10 učenika za proveru završnog ispita za trogodišnje obrazovne profile.

Pedesetak testova koje su pripremile radne grupe, recenzirano je i neposredno pred pilotiranje odštampano u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu, a distribucija zapečaćenih kutija sa testovima bila je poverena javnom preduzeću Pošta Srbije.

Prvog dana na pilotiranje državne mature učenici su došli pola sata pre početka testiranja. Ispit je počeo u 9 časova i trajao je 90 minuta, a u učionicu su mogli da unesu samo predviđen pribor za rad. Prvog dana, kada su polagali Srpski (odnosno maternji) jezik i književnost dozvoljeni pribor za rad bile su samo hemijske olovke. Od manjinskih jezika na kojima se stiče srednjoškolsko obrazovanje u Srbiji za prvo pilotiranje državne mature odabrana su dva – mađarski i bosanski. Drugog dana polagali su Matematiku, a na ispit je trebalo da donesu hemijsku i grafitnu olovku, gumicu i rezač, geometrijski pribor i digitron sa osnovnim računarskim operacijama.  Trećeg dana gimnazijalci su polagali još jedan od opšteobrazovnih predmeta, dok su učenici u srednjim stručnim školama polagali teorijski deo stručnog ispita. Neznatnih odstupanja od ove šeme bilo je samo u umetničkim školama i za mali broj učenika srednjih stručnih škola koji po nastavnom programu matematiku uče manje od dve godine.

Testovi za različite predmete sadržali su različite tipove zadataka – zadatke višestrukog izbora, zadatke povezivanja ili uređivanja, ali i zadatke dopunjavanja i esejske zadatke kratkog ili produženog odgovora.

- Spremili smo se za pilotiranje. Informisali učenike, podelili odeljenja na grupe u skladu sa protivepidemijskim merama, napravili rasporede dežurstava za nastavnike. Nestrpljivi smo da vidimo zadatke, ali u skladu sa procedurama testove otvaramo neposredno pred početak ispita, pred đacima u ispitnoj učionici – kaže Danijela Veljković, direktorka Aleksinačke gimnazije.

Sprovođenje testiranja pratili su predstavnici Ministarstva prosvete, oba Zavoda i Projekta državne mature koji su nakon pilotiranja dostavili oko 150 detaljnih izveštaja o sprovođenju procedura.   

Zapečaćene kutije sa popunjenim testovima nakon pilotiranja donete su na predviđenu lokaciju u Beogradu, koja je bila odabrana za centralizovano ocenjivanje.

- Ovakav način polaganja mature sa testovima koje Pošta dostavlja i preuzima mnogo je jednostavniji za školu. Ako tako bude i na pravoj državnoj maturi, biće savršeno – smatra Marija Matović, direktorka Ekonomske škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Odžacima.

Više od 100 ocenjivača tokom četiri dana, ocenjivalo je oko 15000 testova. Nakon ocenjivanja slede detaljne analize rezultata, na osnovu kojih će biti poboljšane procedure, ali i revidirani i unapređeni ispitni zadaci i testovi.  

Rezultati prvog pilotiranja državne mature biće objavljeni u toku decembra.

Last updated: 14. Oktobar 2021. 11:14