ONLAJN OBUKE ZA 100 PILOT-ŠKOLA

U okviru priprema za prvo pilotiranje državne mature sredinom septembra 2020. godine organizovani su informativni sastanci sa direktorima pilot-škola na kojima su predstavljeni planirani vremenski okviri i aktivnosti, ali i razgovarano o zadacima, obavezama i očekivanjima svih učesnika u procesu pilotiranja državne mature.

Tokom sastanaka škole su detaljnije upoznate sa planovima za sprovođenje državne mature, ali i sa konkretnim koracima i uslovima prvog pilotiranja. Istaknuto je da je cilj prvog pilotiranja državne mature da se proveri kvalitet ispitnih zadataka koje su u prethodnom periodu razvile radne grupe za izradu ispitnih materijala, ali i da se u određenom obimu testiraju i principi i elementi procedura sprovođenja državne mature. Evaluacija rezultata pilotiranja trebalo bi da pruži informacije neophodne za dalje korake i odluke. Uloga pilot-škola u tom procesu je od izuzetnog značaja, pa je posebna pažnja na sastancima bila posvećena zaduženjima Školske maturske komisije koja je nadležna za organizaciju sprovođenja državne mature na školskom nivou i zaduženjima ostalih učesnika – Školske ispitne komisije, dežurnih nastavnika i supervizora.

Obuke planirane kao podrška školama za realizaciju prvog pilotiranja državne mature održane su krajem septembra 2020. godine. Prilagođene uslovima rada u toku pandemije, odžane su na daljinu, a škole su bile podeljene u grupe.

Sadržaj obuka obuhvatio je plan pilotiranja, upoznavanje sa sadržajem stručnih uputstava, rezultatima rada radnih grupa, zaduženjima različitih učesnika u procesu pilotiranja, smernice za rad sa kandidatima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i prilagođavanje tehničkih uslova.   

Sve obuke pratili su i predstavnici obrazovnih institiucija – Ministarstva, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, ZUOV-a, ZVKOV-a i Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Last updated: 8. Decembar 2021. 14:27