Planiranje i realizacija projekata socijalnog stanovanja u gradovima i opštinama

Sastanak radne grupe projekta, održan je 2. novembra 2021, a bio je posvećen planiranju i realizaciji projekata socijalnog stanovanja u lokalnim samoupravama. Eksperti na programu su predstavili izazove i praktična rešenja u procesu pripreme planske i tehničke dokumentacije za projekte socijalnog stanovanja na lokalnom nivou, naglašavajući važnost saradnje različitih odeljenja lokalne administracije, i to u svim fazama planiranja i realizacije, kao i aktivnog učešća potencijalnih korisnika.

Pored toga, na sastanku je bilo reči i o važnosti pripreme odgovarajućih socijalnih karti, budući da svaka zajednica ima specifične potrebe i zahteva takav pristup koji će omogućiti zadržavanje minimuma navika stanovnika na novoj lokaciji, očuvanje osnovnih izvora prihoda i obezbeđenje uslova za punu socijalnu inkluziju.

Učesnicima sastanka predstavljeni su zaključci u pogledu lokacija za izgradnju, nastali na osnovu konkretnog rada u lokalnim samoupravama, a koji se pre svega svode na to da lokacija treba da ima odgovarajuće namene u urbanističkom planu lokalne samouprave i da bude opremljena saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom. Na sastanku je posebno skrenuta pažnja na to da administrativne procedure samo u izradi urbanističkih planova mogu da traju dugo, čak i preko 18 meseci, što nepovoljno utiče na period realizacije projekata.

Tokom diskusije, učesnici sastanka su ukazali na to da je izrazito važan strateški pristup u projektima socijalnog stanovanja, u pogledu utvrđivanja potreba lokalnih zajednica te da je poželjno da svaki grad i opština imaju pripremljene lokalne stambene strategije, koje između ostalog treba da precizno definišu prihvatljive oblike socijalnog stanovanja.

Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstva finansija – Sektor za ugovaranje projekata, Ministarstva za evropske integracije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Stalne konferencije gradova i opština, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i predstavnici različitih projekata. Sastanku je prisustvovalo 14 članova radne grupe. 

Last updated: 8. Decembar 2021. 14:27