Priprema projektno-tehničke dokumentacije za romska podstandardna naselja

Kroz aktivnosti projekta, u prvom krugu odabrano je 14 lokalnih samouprava sa kojima će se raditi na pripremi urbanističke i tehničke dokumentacije za održivo unapređenje uslova stanovanja Roma

U cilju rešavanja postojećih sistemskih problema, kao i generalnog unapređenja uslova života i rada manjinske romske zajednice u Srbiji, Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju za socijalnu inkluziju Romkinja i Roma u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine. Romi predstavljaju najveću etničku manjinu u Evropi, ali je opšta ocena da su oni i dalje najviše diskriminisana i marginalizovana grupa.

Na svom putu ka Evropskoj uniji, Srbija preuzima obavezu socijalne inkluzije Roma, odnosno stvaranja uslova za njihov pun pristup ostvarivanju ljudskih prava. Evropska unija i dalje ulaže napore kako bi se Romi u što većoj meri integrisali u društva u kojima žive, a jedan od takvih je i pokretanje projekta „EU podrška unapređenju uslova života Roma“. Osnovni cilj projekta je održivo unapređenje socijalne inkluzije Romkinja i Roma kroz ulaganje u održive oblike stanovanja, veću dostupnost obrazovnog sistema romskoj deci i jačanje nacionalnih mehanizama inkluzije Roma na lokalu.

Niz mera ovog projekta odnosi se na razvoj neophodne tehničke dokumentacije za održivo unapređenje uslova stanovanja u romskim podstandardnim naseljima u Srbiji. U prvom krugu, odabrano je 14 lokalnih samouprava kojima će, između ostalog, biti pružena podrška u pripremi planova regulacije, urbanističkih projekata, projekata parcelacije i planova preseljenja. Podrška će se sastojati i u izradi tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnica i komunalne infrastrukture, i to najpre vodovodne i kanalizacione mreže, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ali i izgradnju stambenih objekata, obdaništa, domova za stara lica ili društvenih centara. 

Lokalne samouprave odabrane u prvom krugu podrške su: Novi Sad, Vršac, Sombor, Subotica, Smederevska Palanka, Smederevo, Lebane, Odžaci, Kostolac, Loznica, Trstenik, Beočin, Novi Pazar i Boljevac. 

Last updated: 4. Avgust 2020. 16:04