Projekat "EU za bolju životnu sredinu" na Mikser festivalu 2021

Organizacija Mikser već nekoliko godina sarađuje sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji na projektima podizanja svesti o zaštiti životne sredine. Programi Mikser Festivala realizovani u saradnji sa Delegacijom EU obuhvataju dve panel diskusije i jednu izložbu koji promovišu i približavaju vrednosti EU u Srbiji.

"Zelena agenda za Balkan” je panel organiziran 26. maja koji ispituje kapacitete srpske i regionalne privrede u primeni Evropskog zelenog dogovora i benefite za razvoj privatnog i javnog sektora. Među panelistima je učestovao i Antoine Avignon, programski menadžer za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena iz Delegacije EU.

„Studija o zelenom oporavku“ prezentovana 28. maja bavila se klimatskim ciljevima EU za 2030. i primeni standarda Evropskog zelenog dogovora kao glavnim putokazima za usmeravanje investicija ka održivim projektima i aktivnostima kako bi srpska ekonomija i društvo, pogotovo zdravstveni sistem bili otporniji na klimatske promene i druge izazove. Ova panel diskusija delom je sufinancirana iz projekta EU za bolju životnu sredinu, a prezentovana Studija nastala je uz saradnju Delegacije EU i stručnjaka sa projekta. Uvodnu reč dao je Yngve Engström, šef sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji, uz sudelovanje Antoine Avignona među panelistima.

Kako je napomenuto na panelu, potražnja za zelenim finansiranjem svakako će se znatno povećati u Srbiji dok se bude odvijao prelaz na inkluzivnu, cirkularnu ekonomiju sa niskim stepenom emisije ugljenika. Uprkos tome što je pandemija Covida-19 u poslednje vreme dovela do odlaganja i smanjivanja udela zelenih investicija, ovakav razvoj događaja usmeravaće kako politika delovanja tako i tržišta.

Kada se radi o politici delovanja, Zeleni dogovor Evropske unije, kao i Zelena agenda za Zapadni Balkan povezana sa njim, pružiće osnovu za razvojnu strategiju Srbije u budućnosti, dok bude nastavila da usklađuje svoje ekološke politike delovanja sa politikama EU. Tržišta će u sve većoj meri podsticati prelazak na zelenu ekonomiju u budućnosti, kada investicije u energetsku efikasnost i održivost korišćenja resursa, obnovljive izvore energije i druge zelene tehnologije postanu isplativije od investiranja u prethodne konvencionalne alternative.

Last updated: 8. Decembar 2021. 14:27