PRVA VELIKA PROBA DRŽAVNE MATURE

Prvo pilotiranje državne mature, koje se sprovodi uz podršku Projekta državne mature, obuhvatiće učenike trećih razreda iz 101 srednje škole i proveravaće kvalitet ispitnih zadataka i dela procedura 

Kako će izgledati „velika“ matura imaće uskoro priliku da vide i isprobaju učenici trećih razreda iz 101 srednje škole u kojima će, od 27. do 30. oktobra 2020. godine, biti organizovano prvo pilotiranje državne mature. Pripreme u okviru Projekta državne mature se, uprkos epidemiji virusa Covid-19, odvijaju prema planu, pa je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo odluku da se prvo pilotiranje održi u navedenom terminu.

- Kao društvo i nacija dugo smo se uljuljkivali lepim ocenama, visokim postignućima, čestim Vukovim diplomama, hiperprodukcijom lažnog uspeha. Jurnjava diploma nastavila se u visokom obrazovanju. Zahvaljujući državnoj maturi, sada ćemo imati merenje kvaliteta u preduniverzitetskom delu. Svi obrazovni modeli postoje zbog učenika i studenata i ovo je, pre svega, velika usluga njima. I nastavnici dobijaju time što će moći objektivno da provere šta su radili. S postojećom malom maturom i novom strategijom na dobiti je cela država jer se na ovaj način uključuju reflektori, sve će da se vidi, šta treba da se popravi, da nema više priče o lošem kvalitetu obrazovanja – istakao Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na konferenciji posvećenoj prvom pilotiranju državne mature.

Podršku za prvo pilotiranje državne mature pruža i Evropska unija, kroz projekat čiju implementaciju finansira sa skoro četiri miliona evra, podsetio je u uvodnom delu konferencije šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.        

- Uvođenje velike mature ima tri važna elementa, od kojih se prvi tiče podizanja kvaliteta obrazovanja, drugi podizanja standarda obrazovnog sistema koji će pružiti jednake kriterijume za polaganje ispita, dok se treći odnosi na unapređivanje kredibilnosti, odnosno transparenstnosti sistema. Obrazovanje predstavlja jednu od najvažnijih investicija, jer kvalitetno obrazovanje jača društvo u celini i zato je nophodno da stalno ulažemo u njega – rekao je Fabrici, istakavši da je EU od 2003. godine do danas za unapređivanje sistema obrazovanja u Srbji donirala više od 100 miliona evra.

Prvo pilotiranje državne mature će biti organizovano u 50 gimnazija, 48 srednjih stručnih škola i tri srednje umetničke škole. Pilotiraće se završni ispit i sve tri vrste mature – opšta, stručna i umetnička, a proveravaće se kvalitet ispitnih zadataka i deo procedura koje se sprovode u školama u toku sprovođenja mature. Pilotiraće se samo obavezni deo ispita, ali učenici neće imati mogućnost da sami biraju treći predmet sa Liste opšteobrazovnih predmeta (kako će biti na pravoj maturi), već će polagati predmet koji će za potrebe prvog pilotiranja unapred biti određen za njihovu školu.

Cilj pilotiranja je da se na vreme uoče i otklone eventualni propusti i nedostaci, ali i da se učenici navikavaju na testiranje ovog tipa i ispitne zadatke.

Oktobarsko pilotiranje je prilika za „probu“ završnog ispita na kraju trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja, jer će ovi učenici prvi polagati pravi završni ispit. Završni ispit testiraće se u deset škola za 22 obrazovna profila, a polagaće ga po najviše deset učenika iz odeljenja. 

PRVO PILOTIRANJE DRŽAVNE MATURE

  • Ispitivaće se gradivo (sadržaj nastave) iz prvog i drugog razreda kroz konkretne zadatke.
  • Pilotira se obavezni deo mature – Srpski jezik, Matematika i predmeti sa Liste opšteobrazovnih predmeta (zbog      uzorka škola uključenih u pilotiranje neće biti pilotirani svi strani jezici). Učenici će raditi po tri testa, ali će predmet,    koji će na pravoj maturi u okviru obaveznog dela maturskog ispita moći da biraju sa Liste opšteobrazovnih    predmeta, biti unapred određen na nivou škole (samo za potrebe ovog pilotiranja).
  • Testovi će imati po 20 zadataka, osim testa u okviru stručnog ispita za učenike u srednjim stručnim školama koji će imati do 25 zadataka.
  • Vreme za izradu testa biće 90 minuta.
  • Popunjene testove će pregledati eksterni ocenjivači – nastavnici koji pregledaju testove neće pregledati testove učenika iz svoje škole.
  • Kako u prvom pilotiranju, u oktobru 2020. godine, neće biti testirana cela generacija, već samo pojedina odeljenja u pilot školama, prvim pilotiranjem biće obuhvaćeni pripadnici nekoliko nacionalnih manjina (testovi će biti prevedeni na maternje jezike). Testiranje će biti obavljeno na mađarskom i bosanskom jeziku.
  • Odabranim uzorkom biće obuhvaćeni i učenici sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, za koje će i na pilotiranju, kao i na pravoj maturi, biti prilagođavani uslovi polaganja ispita. 
  • Više informacija o prvom pilotiranju državne mature potražite u Brošuri o prvom pilotiranju državne mature.

Naredno, drugo pilotiranje mature, trebalo bi da u potpunosti liči na pravu maturu, jer će se tada, osim zadataka, proveravati i sve procedure u sprovođenju državne mature.

Last updated: 8. Decembar 2021. 14:27