Socio-ekonomsko uključivanje pripadnika nacionalnih manjina

Jedinice lokalne samouprave predstavljaju jedan od najznačajnijih aspekata u sprovođenju manjinskih osetljivih politika jer se, kako je istaknuto na obuci posvećenoj socio-ekonomskom uključivanju pripadnika nacionalnih manjina, život živi u lokalnoj sredini.

U organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz podršku projekta „Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“, zajednički finansiranog od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ), implementiranog od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, na obuci posvećenoj unapređenju položaja nacionalnih manjina u Republici Srbiji, poseban fokus stavljen je na unapređenje integracije manjinske populacije u društveni i privredni život zajednica u kojima žive, kao i na republičkom nivou.

Pozdravljajući prisutne učesnike obuke, pomoćnica ministra iz Sektora za nacionalne manjine Biljana Marković poručila je da je cilj ovakvih obuka da se osnaže kapaciteti lokalnih samouprava za pružanje podrške u unapređenju položaja nacionalnih manjina. Savetnik za vladavinu prava GIZ Petar Antić naglasio je značaj podizanja svesti lokalnih službenika o potrebama građana različitog etničkog identiteta od građana većinske zajednice u samoupravama u kojima rade.   

Obuka realizovana u sklopu projektne podrške, koju su vodili dr Andrea Karstoča iz iz Evropskog centra za manjina pitanja iz Flensburga (Nemačka) i Jelena Perković, saradnica Centra za regionalizam iz Novog Sada, pružila je učesnicima šansu da saznaju više o načinima za prevazilaženje problema na lokalnom nivou. Posebna pažnja posvećena je pravnim i političkim aspektima socio-ekonomske uključenosti nacionalnih manjina u Evropi, kao i o preporukama za efikasnu primenu dobrih rešenja u Srbiji.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41