Standardi postignuća - osnova za razvoj efikasnih obrazovnih praksi

Počinje rad na reviziji standarda postignuća

Efekti obrazovne prakse koji se, između ostalog, ogledaju u rezultatima međunarodnih istraživanja i studija, poput PISA ili OECD evaluacione studije o sistemu vrednovanja u Srbiji, i rezultatima vrednovanja kvaliteta rada škola u petogodišnjem ciklusu, pokrenuli su pitanje preispitivanja postojećih standarda postignuća učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju.  

Osnovna svrha standarda je da definišu očekivane ishode na kraju određenog ciklusa obrazovanja. U tom smislu standardi predstavljaju smernice za unapređenje nastavnih programa i kvaliteta nastave i učenja, osnovu za državne ispite na kraju osnovnog i srednjeg obrazovanja, pa samim tim i polaznu tačku prilikom kreiranja važnih obrazovnih politika.

Uvodnim obukama za članove radnih grupa, koje su održane u Beogradu u drugoj polovini oktobra 2020. godine, počeo je rad na reviziji standarda postignuća. Ovaj važan poduhvat predvodi Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a značajnu podšku u radu Zavodu pružaju dva projekta Evropske unije – Projekat državne mature i Podrška EU za reformu obrazovanja u Srbiji (REdiS).

Strateško opredeljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koje je  iniciralo reviziju standarda, usmereno je na razvoj novog koncepta obrazovnih standarda, koji bi predstavljao zaokret u odnosu na dosadašnju praksu. Novi koncept će, naime, osim na razvoj specifičnih predmetnih kompetencija biti fokusiran i na razvoj opštih predmetnih i ključnih kompetencija i funkcionalne pismenosti kod učenika. Na taj način stvoriće se neophodni uslovi za inoviranje nastavnih programa i metodike nastave, kao i za unapređenje sistema završnih ispita u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Rad na reviziji standarda postignuća predstavlja značajnu promenu u sistemu, koja će u narednom period doprineti unapređenju kvaliteta obrazovanja. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja je okupio relevantne saradnike iz redova nastavnika (praktičara) u osnovnom i srednjem obrazovanju i univerzitetskih profesora (metodičara) koji će svojim znanjem i iskustvom dati značajan doprinos u ostvarivanju postavljenih ciljeva i zajedničkim radom razviti relevantne obrazovne standarde i učiniti značajan iskorak u razvoju kvalitetnog obrazovanja, u skladu sa novom strategijom obrazovanja koju je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo za naredni desetogodišnji period. 

Last updated: 14. Oktobar 2021. 11:14