Zajedno do otpornijeg zdravstvenog sistema u Srbiji

Beograd 14. jun 2023. godine - Prvi sastanak Upravnog odbora projekta „EU za zdravstveni sistem Srbije“, održan u zgradi Ujedinjenih nacija u Beogradu, okupio je predstavnike/ce Delegacije Evropske unije (EU), Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Svetske zdravstvene organizacije (SZO), kao i nacionalnih partnera – Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ i Ministarstva za evropske integracije. Učesnici su diskutovali o Početnom izveštaju UNDP i SZO, sprovedenim aktivnostima u inicijalnoj fazi projekta, kao i o daljim koracima u njegovom sprovođenju.

Šef Odeljenja za saradnju Delegacije EU u Srbiji, Nikola Bertolini, naglasio je da je sa ubrzanjem pristupnih pregovora Evropske unije i Republike Srbije neophodno značajnije uključivanje nacionalnih institucija i njihovo vođstvo u sprovođenju projekta. Stoga je neophodno identifikovati odgovorne osobe u nacionalnim institucijama i omogućiti njihovu aktivnu participaciju kako bi se obezbedila održivost projekta.

Stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji, Jakup Beriš istakao je da će fokus UNDP-a u narednom periodu biti rekonstrukcija mikrobioloških laboratorija u okviru Instituta za javno zdravlje u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, kao i nadogradnja Registra rizika od katastrofa kako bi se u ovu platformu uključili i rizici po javno zdravlje. Podjednako važna je i ekspertska podrška UNDP-a i SZO-a Ministarstvu zdravlja za razvoj sistema eZdravlja u Srbiji, a prethodno iskustvo obe agencije u ovoj oblasti omogućiće primenu najsavremenijih rešenja i usaglašavanje sa međunarodnim i EU standardima.


Direktor Kancelarije SZO u Srbiji, Fabio Skano takođe je naglasio značaj projekta za Srbiju i njene građane, posebno u svetlu nedavnih tragičnih događaja, nakon čega su, na zahtev Ministarstva zdravlja i uz saglasnost Delegacije EU, prioriteti projekta fokusirani na obezbeđivanje što hitnije obuke zdravstvenih radnika da reaguju i pruže psiho-socijalnu podršku u kriznim situacijama. Pored obuka zaposlenih iz 25 zavoda za javno zdravlje kako bi se uspostavio sistem upravljanja kvalitetom u laboratorijama u skladu sa standardima SZO, Skano je istakao i uspešno sprovedenu misiju međunarodnih eksperata SZO, realizovanu u maju 2023. godine. Tokom posete, eksperti SZO-a su se, uz podršku UNDP-a, sastali sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, Kabineta predsednice Vlade Srbije, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ i obišli Klinički centar Srbije i Dom zdravlja Vračar. Cilj ovih poseta je bio da se uradi analiza upravljanja informacionim sistemom u oblasti zdravstva i sagledaju koraci potrebni za njegovo unapređenje, kao i za uspostavljanje jedinstvenog sistema eZdravlje u Srbiji.


Pomoćnica ministarke zdravlja Jelena Janković i direktorka Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ Verica Jovanović zahvalile su se na podršci i doprinosu Evropske unije ovim važnim segmentima zdravstvenog sistema Srbije i dosadašnju saradnju na projektu ocenile kao veoma uspešnu.

Nakon predstavljanja Početnog izveštaja prisutni su se složili oko plana aktivnosti i ključnih koraka u realizaciji projekta do kraja godine, a sledeći sastanak Upravnog odbora zakazan je za septembar 2023. godine. Posebno je istaknuta potreba za značajnijim uključivanjem nacionalnih institucija i praćenjem sprovođenja aktivnosti koje se tiču uspostavljanja jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema - eZdravlje.

Projekat „EU za zdravstveni sistem Srbije“, uz finansijsku podršku EU, sprovode UNDP i SZO u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja.

Last updated: 13. Jun 2024. 11:41