Zaštita podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Na javnoj tribini posvećenoj sprovođenju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i obuci ovlašćenih lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, održanim u Novom Sadu uz podršku projekta “Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji”, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, predstavio je dosadašnje rezultate rada i aktuelne izazove u navedenim domenima sa kojima se društvo suočava.

Kada je reč o javnoj tribini na temu zaštite podataka o ličnosti, čiju je organizaciju i implementaciju podržao GIZ, posebna pažnja posvećena je zakonskim obavezama koja nameće usklađivanje brojnih zakonskih akata, kao i obavezama obrađivača podataka o ličnosti.

Tema obuke ovlašćenih lica za postupanje po zahtevima za Slobodan pristup informacijama od javnog značaja bila je „Slobodan pristup informacijama od javnog značaja zakonodavstvo i praksa“, čiju je organizaciju i implementaciju podržala Austrijska razvojna agencija ADA, u saradnji sa Međunarodnom anti-korupcijskom akademijom IACA. 

Last updated: 18. Jul 2024. 11:52