EU za reformu sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji (SUPER)

Vesti iz projekta

Kultura vrtića kao zajednica prakse

12. Decembar 2019.

Kultura vrtića kao zajednica prakse


Zamislite ulazak u vrtić? Kad se uđe u vrtić, kakav osećaj imate? Šta vidite? Šta rade deca? Da li celokupan prostor vrtića omogućava deci zadovoljavanje…

Last updated: 28. Februar 2020. 13:00