EU za reformu sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji (SUPER)

Promocija predškolstva na lokalnom nivou

Promocija predškolstva na lokalnom nivou


Nakon usvojenih Strategija za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO), predškolske ustanove i lokalne samouprave organizovale su promocije PVO u svojim sredinama, tokom juna 2021.…

Obuka mentora za WANDA metod

Obuka mentora za WANDA metod


Prva trodnevna obuka mentora „Razvijanje prakse kroz zajedničku refleksiju (obuka mentora za WANDA metod)“, održana je u digitalnom okruženju putem Zoom aplikacije u terminu 1.…

Priča o vrtiću iz Alibunara

Priča o vrtiću iz Alibunara


U “Pričama iz Srbije“ koje predstavljaju neke od uspešnih primera pomoći Evropske unije Srbiji našla se i priča o Predškolskoj ustanovi “Poletarac” iz Alibunara koja…

Vrtići su za svu decu

Vrtići su za svu decu


Uz podršku SUPER projekta, u 25 lokalnih samouprava do sada su usvojene Strategije za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Ovim dokumentima definisani su pravci, ciljevi…

Dečiji radovi na novogodišnjim čestitkama

Dečiji radovi na novogodišnjim čestitkama


Predškolske ustanove uključene u SUPER projekat učestvovale su u kampanji “Obrazovanje je važno” koja je uspešno završena 21. decembra 2020. Od destina dečijih radova, video…

SUPER u kampanji „Obrazovanje je važno“

SUPER u kampanji „Obrazovanje je važno“


Delegacija Evropske unije u Srbiji pokrenula je nacionalnu promotivnu kampanju pod sloganom „Obrazovanje je važno“ o podršci EU sektoru obrazovanja u Srbiji u partnerstvu sa…

Završene obuke za vaspitače

Završene obuke za vaspitače


Oko 1300 vaspitača iz 50 predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat učestvovalo je u 44 obuke „Inspirativna sredina za integrisano učenje”. Prvi krug…

Last updated: 24. Jun 2022. 14:37