EU za reformu sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji (SUPER)

Vesti iz projekta

Slikovnica i film - kako deca uče

29. April 2020.

Slikovnica i film - kako deca uče


U ovkiru SUPER projekta kreirani su slikovnica i film o tome kako deca uče, čiji su autori prof. dr Dragana Pavlović Breneselović, prof. dr Živka…

Inspirativna sredina za integrisano učenje

9. Mart 2020.

Inspirativna sredina za integrisano učenje


Drugi krug obuka o inspirativnoj sredini za integrisano učenje za vaspitače iz predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat održane su 7. i 8.…

Kultura vrtića kao zajednica prakse

12. Decembar 2019.

Kultura vrtića kao zajednica prakse


Zamislite ulazak u vrtić? Kad se uđe u vrtić, kakav osećaj imate? Šta vidite? Šta rade deca? Da li celokupan prostor vrtića omogućava deci zadovoljavanje…

Last updated: 1. Jul 2020. 14:39