EU za reformu sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji (SUPER)

Sadržaj projekta

Aktivnosti projekta odvijaće se u 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova širom Srbije na:

  • jačanju profesionalnih kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem;
  • razvijanju profesionalnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama za kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje i
  • unapređivanju zakonskog okvira za predškolsko vaspitanje.

Last updated: 14. Oktobar 2021. 11:14